Niszczycielskie skutki działania nieujarzmionej wody

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze czy nawet obfite opady burzowe mogą wyrządzić niemało szkód na prywatnych posesjach czy na terenach zabudowy usługowej. Woda występująca pod wieloma postaciami jest jednym z czynników najbardziej zagrażających budownictwu, ponieważ osłabia strukturę materiałów budowlanych i zmienia ich właściwości fizyczne. Największe niebezpieczeństwo w przypadku …

Czytaj dalej