Niszczycielskie skutki działania nieujarzmionej wody

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze czy nawet obfite opady burzowe mogą wyrządzić niemało szkód na prywatnych posesjach czy na terenach zabudowy usługowej. Woda występująca pod wieloma postaciami jest jednym z czynników najbardziej zagrażających budownictwu, ponieważ osłabia strukturę materiałów budowlanych i zmienia ich właściwości fizyczne. Największe niebezpieczeństwo w przypadku wilgoci pochodzącej z opadów polega na tym, że w ciągu roku różnicuje się jej ilość. Zachodzące zmiany klimatyczne powodują naprzemienne występowanie okresów suszy oraz ulewnych deszczy, dlatego też projektowane instalacje odwodnieniowe muszą uwzględniać możliwość nagłego przyjęcia i odprowadzenia dużej ilości wody w krótkim czasie.


Sytuowanie obiektów budowlanych na gruntach nieprzepuszczalnych oraz utwardzanie nawierzchni podjazdów, parkingów, ciągów komunikacyjnych czy terenów rekreacji, w połączeniu z brakiem zastosowania odpowiednich systemów odwodnienia prowadzi do uszkodzenia zabudowy oraz towarzyszących jej instalacji. Woda występująca pod postacią opadów deszczu, śniegu, mgieł czy rosy ma bardzo dużą zdolność infiltracji oraz wnikania do kolejnych warstw materiału poprzez podciąganie kapilarne. Gdy teren wokół budynku jest nieprzepuszczalny, woda może napływać do ścian a w konsekwencji niszczyć ich strukturę. Brak odwodnienia liniowego nawierzchni brukowanych, wybetonowanych czy gruntów o niskiej nasiąkliwości, naraża mury na nasiąkanie zalegającą wilgocią, która może być podciągana kapilarnie aż na wysokość kilkudziesięciu centymetrów.

Zawilgocne przyziemia budynków, bez względu na rodzaj zastosowanego materiału, narażone są na pogorszenie ważnych parametrów, decydujących o ich funkcjonalności. Jednym z nich jest współczynnik przenikalności cieplnej, od którego zależy prędkość nagrzewania i wychładzania się obiektu. Wraz z wodą do struktury materiałów mogą także wnikać szkodliwe substancje chemiczne pochodzące z otoczenia. Wilgoć utrzymująca się w murach budynku przez długi czas powoduje także wypłukiwanie cennych składników, budujących ich strukturę. Przez to konstrukcja zabudowań łatwiej ulega różnorodnym uszkodzeniom mechanicznym, takim jak spękania czy złuszczenia. Drobne rysy i nierówności powstające na elewacji są sukcesywnie powiększane przez zmiany temperatur, erozję mrozową czy naprzemienne zawilgocenia i osuszanie ciepłem promieni słonecznych. W dłuższej perspektywie czasowej prowadzi to do powstawania naprężeń wewnątrz murów a w efekcie do ich osłabienia i zniszczenia. Wilgoć utrzymująca się w pobliżu budynków to także duże prawdopodobieństwo rozwoju czynników biologicznych, takich jak grzyby, pleśnie, glony czy porosty. Nie tylko zagrażają one użytkownikom obiektów, lecz także przyspieszają niszczenie materiałów budowlanych.

Wszelkie przestrzenie narażone na zaleganie wody opadowej powinny być wyposażone w korytka odwadniające, które odprowadzą wilgoć na bezpieczną odległość od budynków. Liniowe systemy odwodnień zabezpieczą także podjazdy, ciągi komunikacyjne, parking czy place przed niszczeniem nawierzchni. Ponadto odpowiednie zarządzanie wodami powierzchniowymi pomaga troszczyć się o środowisko naturalne, do którego woda opadowa poprzez system odwodnienia trafia częściowo oczyszczona.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą http://www.bielbet.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *