Początki FIDIC sięgają 1913 roku, kiedy to w Genewie powstała Międzynarodowa Federacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów.

Organizacja ta rozpowszechniła normy kontraktowe, które określają procedury i warunki podczas zawierania kontraktów budowlanych oraz umów dotyczących inwestycji budowlanych czy usług inżynierów. Normy te dotyczą zarówno kontraktów międzynarodowych, jak i krajowych.

Szkolenia FIDIC skierowane są przede wszystkim do uczestników procesu inwestycyjnego/budowlanego – wykonawców i zleceniodawców, w tym do firm i instytucji, przedsiębiorców czy do pracowników urzędów administracji publicznych.

Szkolenie FIDIC ma na celu przybliżyć normy i procedury FIDIC oraz rozwinąć umiejętności zastosowania ich w praktyce.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach to między innymi:

  • ogólne założenia norm FIDIC
  • prawa i obowiązki stron kontraktu

  • zarządzanie realizacją Kontraktu FIDIC przez Inżyniera.

  • przebieg kontraktu zgodnie z normami FIDIC

  • stosowanie procedur FIDIC zgodnie z polskim prawem budowlanym, cywilnym i zamówień publicznych

  • tworzenie dokumentacji oraz warunków kontraktowych

  • wycena i płatności, rozliczanie kontraktów

  • gwarancje i ubezpieczenia,

  • roszczenia

 Szkolenia budowlane, w tym szkolenia FIDIC można znaleźć w serwisie www.szkolenia24h.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *