Jak wyglądają przygotowania lotnisk w pozostałych Miastach Gospodarzach Turnieju?

Na Lotnisku Chopina w Warszawie zakończył się remont jednej z dwóch dróg startowych. Modernizacja pasa startowego o długości 2800 metrów pozwala na podniesienie efektywności obsługi ruchu lotniczego przez port lotniczy oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa wykonywanych na nim operacji lotniczych. Oddanie do użytku tej inwestycji oznacza zakończenie rozbudowy i modernizacji warszawskiego lotniska w ramach przygotowań do Euro 2012. W czerwcu 2012 roku w trakcie piłkarskich Mistrzostw Europy spodziewany jest największy ruch lotniczy w historii kraju. W dniu najbardziej atrakcyjnych rozgrywek piłkarskich, jak na przykład mecz półfinałowy w Warszawie, liczba obsługiwanych na lotnisku pasażerów może osiągnąć nawet 30 tysięcy.

Remont jednej z dróg startowych obejmował wymianę nawierzchni wraz z podbudową, modernizację instalacji technicznych oraz zamontowanie nowego oświetlenia osi pasa i jego krańców. Prace trwały od lipca 2010 roku i zostały zakończone 27 sierpnia 2011. W ich wyniku zwiększyła się nośność i wytrzymałość drogi startowej. W ramach przygotowań do Euro 2012 na warszawskim lotnisku realizowana była ponadto budowa nowych dróg dojazdowych oraz budowa nowego terminalu – tzw. pirsu południowego, który został oddany do użytku 8 sierpnia 2011 roku. Po zakończenie prac modernizacyjnych Lotnisko Chopina jest w stanie obsłużyć 5000 przylatujących i 3800 odlatujących pasażerów oraz 42 operacje lotnicze na godzinę. Dla porównania, w 2009 roku, przed modernizacją, przepustowość lotniska wynosiła 3750 obsługiwanych na godzinę pasażerów przylatujących, 2340 odlatujących i 36 operacji lotniczych.

Z transportu lotniczego skorzysta ponad połowa z miliona zagranicznych kibiców i turystów, którzy odwiedzą w trakcie Euro 2012 Polskę – mówi Rafał Marczewski, Koordynator Krajowy ds. Lotnisk w spółce PL.2012. – Modernizacja lotnisk we wszystkich 4 Miastach Gospodarzach Turnieju, czyli w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, wpłynie na podniesienie jakości świadczonych na nich usług, zwiększenie ich przepustowości, co w efekcie przełoży się na wzmocnienie pozycji rynkowej tych portów lotniczych w Europie Środkowej i ich rozwój biznesowy.

Na lotnisku w Gdańsku 27 czerwca odbyła się ceremonia powieszenia tradycyjnej wiechy z okazji zakończenia budowy stanu surowego nowego terminala pasażerskiego. Oddanie obiektu do użytku nastąpi w kwietniu 2012 roku. Na gdańskim lotnisku budowana jest również nowa droga kołowania, której nowe segmenty zostały oddane do użytku 25 sierpnia br. Całość inwestycji zostanie zakończona w listopadzie 2011. Rozbudowa i modernizacja lotniska obejmuje również budowę płyty postojowej (otwartej 15 lipca br.) oraz płyty do odladzania samolotów. Po zakończeniu wszystkich prac szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji obsługiwanych na godzinę wyniesie: przyloty 760 -> 2240, odloty 760 -> 2240, operacje lotniskowe 12 -> 30.

Na lotnisku w Poznaniu, podobnie jak w innych portach lotniczych w Miastach Gospodarzach, trwają obecnie intensywne prace mające na celu modernizację i rozbudowę zarówno części lotniskowej, jak i pasażerskiej lotniska. 1 marca 2011 została wydana decyzja środowiskowa, która umożliwiła rozpoczęcie głównych działań modernizacyjnych. Obecnie trwa budowa nowego terminala pasażerskiego, który zostanie oddany do użytku w kwietniu 2012 roku. Ponadto realizowana jest także budowa nowej płyty postojowej dla samolotów oraz równoległej drogi kołowania, co pozwoli na znaczne zwiększenie operacyjności poznańskiego lotniska. Po zakończeniu prac szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji na godzinę wyniesie: przyloty 900 -> 2500, odloty 500 -> 1600, operacje lotniskowe 14 -> 30.

Na lotnisku we Wrocławiu zakończono modernizację istniejącego terminala. Obecnie trwają prace związane z budową nowego terminala wraz z infrastrukturą, które zakończą się w marcu 2012 roku. Oprócz tego modernizacja tego portu lotniczego obejmuje budowę nowej płyty postojowej, dróg szybkiego zejścia oraz modernizację drogi kołowania. Szacowany wzrost liczby pasażerów i operacji na godzinę po zakończenie inwestycji wyniesie: przyloty 1260 -> 2700, odloty 840 -> 1960, operacje lotniskowe 15 -> 30.

Istotną rolę w zapewnieniu płynności i efektywności ruchu lotniczego oraz komfortu pasażerów w trakcie Euro 2012 będą odgrywały lotniska wspomagające.

Będą one wykorzystywane przede wszystkim jako miejsca parkingowe dla samolotów, zarówno liniowych, jak i prywatnych, czyli General Aviation – wyjaśnia Rafał Marczewski, Koordynator Krajowy ds. Lotnisk, spółka PL.2012. – W przypadku znacznie wzmożonego ruchu lotniczego wspomagające porty lotnicze będą również wykorzystywane do obsługi pasażerów. Obecnie mamy już wyznaczone i potwierdzone wszystkie lotniska tego typu. Dla portu lotniczego w Warszawie lotniskiem wspomagającym będzie port lotniczy w Łodzi, w przypadku Gdańska będzie to Bydgoszcz, Poznania – Zielona Góra, a Wrocław będzie wspomagany przez lotnisko w Katowicach.

W sierpniu 2011 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął niezwykle ważną z punktu widzenia płynności i efektywności ruchu lotniczego w trakcie Euro 2012 decyzję, dotyczącą wprowadzenia w portach lotniczych w Miastach Gospodarzach Turnieju, koordynacji rozkładów lotów.

Jest to element konieczny do sprostania znacznie wzmożonemu ruchowi lotniczemu w trakcie Euro 2012. Koordynacja rozkładów lotów pozwoli na precyzyjne i efektywne zarządzanie tzw. slotami czasowymi, czyli działkami czasowymi pomiędzy lądowaniami i startami samolotów – mówi Rafał Marczewski, Koordynator Krajowy ds. Lotnisk, spółka PL.2012.

Dla ponad połowy kibiców i turystów zagranicznych, którzy przybędą do Polski w trakcie Euro 2012 drogą lotniczą, lotniska będą pierwszym i ostatnim miejscem kontaktu z naszym krajem. W związku z tym będą miały duży wpływ na wizerunek, jaki Polska zyska na arenie międzynarodowej po piłkarskich Mistrzostwach Europy. Dlatego też niezwykle istotne jest, żeby turyści i kibice otrzymali tam wysokiej jakości obsługę i kompleksową informację na temat najbardziej interesujących ich spraw jak np. droga na stadion, zasady korzystania z komunikacji miejskiej, czy atrakcje turystyczne w mieście i regionie. Na wszystkich 4 lotniskach, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, pracowali będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, których głównym zadaniem będzie udzielanie informacji między innymi na temat samego Turnieju, komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz atrakcji turystycznych miasta i regionu. Projekt Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012TM jest realizowany w jednakowej formule przez Miasta Gospodarze i jest koordynowany przez spółkę PL.2012. Łącznie w przestrzeni publicznej miast, czyli poza lotniskami, także na dworcach kolejowych, w pobliżu stadionów, czy przy głównych szlakach komunikacyjnych, pracowało będzie ok. 3000 wolontariuszy.

Informacje o spółce PL.2012

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.

Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez PL.2012.

Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości

Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *