Lafarge Beton w okresie od kwietnia 2010 do października 2011 roku, dostarczył 18 000 m3 betonu na teren budowy Mostu Północnego w Warszawie. Specjalny beton przeznaczony na konstrukcje drogowo-mostowe został wykorzystany do budowy wiaduktów.

Od kwietnia 2010 roku Lafarge zaopatruje w beton drogowo-mostowy podwykonawców robót przy inwestycji Most Północny w Warszawie. To kolejna po lotnisku im. Fryderyka Chopina, Stadionie Narodowym i drugiej linii metra kluczowa, stołeczna inwestycja, w której generalny wykonawca zdecydował się na zastosowanie nowoczesnych i wysokiej jakości cementów i betonów Lafarge. Dostarczany na Most Północny beton klasy C30/37 przeznaczony jest na stropy i oczepy, natomiast do budowy płyt wykorzystywany jest beton klasy C35/45. W skład mieszanki betonowej przeznaczonej do budowy poszczególnych części obiektu wchodzi oprócz czystego cementu portlandzkiego HSR 42,5 również kruszywo łamane oraz domieszki napowietrzające i upłynniające konsystencję.

Aby spełnić wszystkie wymagania technologiczne betonów przeznaczonych do konstrukcji mostowych technolodzy Lafarge poddali dostarczany produkt licznym testom.
– Wymagania, które postawił przed nami wykonawca dotyczyły przede wszystkim wytrzymałości na ściskanie. Roboty związane ze sprężaniem betonu mogły zostać rozpoczęte dopiero w momencie, gdy ta uzyskała 100%. Aby zagwarantować optymalne wartości produktu zastosowaliśmy niestandardowe czasy badania, czyli wytrzymałość na ściskanie po 7, 10, 15 oraz 28 dniach. Z uzyskanych pomiarów wynikało, że po upływie około 17 dni od betonowania można było już zacząć sprężanie. Technologia ta polega na celowym wprowadzeniu do elementów konstrukcyjnych wewnętrznych sił, których zadaniem jest przeciwdziałanie siłom i odkształceniom związanym z obciążeniem całego obiektu. Standardowo – jak przy każdej konstrukcji mostowej – sprawdzaliśmy również odporność na mróz, wodoszczelność betonu oraz jego nasiąkliwość – wyjaśnia Tomasz Siejka z Lafarge Beton.

Most Północy to inwestycja w północnej części Warszawy realizowana od 2009 roku. Inwestycja ma za zadanie poprawić komunikację Białołęki z lewobrzeżną częścią stolicy. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana trasa o trzech pasach ruchu w każdą stronę, przystosowana głównie dla ruchu samochodowego. Ponadto, most będzie posiadał chodniki dla pieszych (8,3 km), ścieżki rowerowe (6,1 km) oraz trasę tramwajową o długości 3800 m. Prace realizuje międzynarodowe konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna. Koniec robót planowany jest na 2012 rok.

Informacje o Lafarge

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych.

W 2011 r. już po raz siódmy z rzędu Grupa Lafarge została umieszczona na „Liście 100 globalnych korporacji najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i jakość codziennego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *