Klöber-HPi został oficjalnym partnerem programu UrbanSolPlus

Z myślą o firmach renowacyjnych, samorządach oraz właścicielach budynków wielorodzinnych Instytut Energetyki Odnawialnej podjął projekt UrbanSolPlus. Inicjatywa zakłada wypracowanie dobrych praktyk w zakresie inwestowania w odnawialne źródła energii, zarówno podczas remontów i budowy budynków wielorodzinny, jak również podczas renowacji budynów zabytkowych. W ramach projektu inwestorzy otrzymają pakiet informacji i pomoc w pokonaniu barier stojących przed tego typu inwestycjami – zarówno w kwestiach formalnych, obejmujących potrzebne pozwolenia oraz możliwość dofinansowania, jak i w kwestiach technologocznych.

Klöber-HPi wiodący producent wysokiej jakości akcesorów dachowych w ubiegłym tygodniu został oficjalnym partnerem programu. Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie montażu instalacjii solarnych, mając świadomość, że korzystanie z energii odnawialnej nie tylko przynosi inwestorom daleko idące kożyści ekonomiczne, ale również przyczynia się do dbania o środowisko naturalne – mówi Przemysław Skibiński Key Account Manager/Technical Manager w firmie Klöber-HPi Polska Sp. z o.o.

Instytut Energii Odnawialnej jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych. Działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej. Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Do tej pory zostało podjętych wiele projektów z zakresu efektywności energetycznej i promocji odnawialnych źródeł energii, ale jeszcze nikt nie zajmował się obiektami zabytkowymi lub całymi układami o historycznym znaczeniu oraz budownictwem wielorodzinnym na obszarach miejskich w kontekście instalacji na takich budynkach kolektorów słonecznych.

Najbliżyszy etapem realizacji projektu UrbanSolPlus jest publikacja „Poradnika dla inwestorów – wykorzystanie energii słonecznej w budynkach wielorodzinnych poddawanych renowacji”.

Więcej informacjii o projekcie:

http://www.urbansolplus.eu/pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *