Popularność zielonego budownictwa w naszym kraju z roku na rok rośnie wśród inwestorów i najemców budynków. W 2016 roku liczba obiektów, którym przyznano certyfikaty budownictwa ekologicznego wzrosła o 32 proc. według raportu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Wskazuje to na ogromny potencjał dla ekologicznych i przyjaznych dla społeczeństwa rozwiązań budowlanych.

Zielone certyfikaty przyznawane są budynkom, które spełniają bardzo określone wymagania zrównoważonego budownictwa. Popularyzacja wielokryterialnych ocen budownictwa ekologicznego oraz przyjaznego dla społeczeństwa pozwala w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2, zużycie odnawialnych zasobów energii oraz przyczynić się do poprawy jakości powietrza czy też zdrowia i samopoczucia ludzi korzystających z certyfikowanych obiektów.

Od 2010 roku, kiedy to w Polsce pierwszy budynek otrzymał świadectwo w systemie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) notuję się ciągły wzrost zarówno wydanych certyfikacji, których na obecną chwilę jest 437. Na podstawie danych z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika również, że w 2016 roku liczba budynków objętych certyfikacją wzrosła
w naszym kraju do 328 obiektów co stanowiło wzrost o 32 proc.
w porównaniu do sytuacji rok wcześniej.

W Polsce liczba wydanych zaświadczeń przewyższa liczbę obiektów, które są nimi objęte. Jest to spowodowane tym, że niektóre projekty posiadają więcej niż jedno świadectwo budownictwa ekologicznego. Deweloperzy chcą by ich inwestycje posiadały ich kilka, a nasze produkty pomagają im w ich otrzymaniu ­– mówi Grzegorz Sołtys, dyrektor oddziału, Vetrotech Saint-Gobain International AG w Polsce.

Najwięcej certyfikowanych budynków w Polsce bo aż 99 proc. ogółu jest w systemach BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) które przyznawane są przez brytyjską instytucję Building Research Establishment oraz w amerykańskim LEED. Oba zaświadczenia potwierdzają, że zarówno nowe jak i już istniejące budowle spełniają rygorystyczne standardy społeczne oraz te dotyczące środowiska. W ich ramach poddany ocenie jest wpływ na otoczenie i użytkowników obiektu, a także proces budowy. Dodatkowo analizowany jest komfort ludzi wewnątrz oraz generowany pobór energii i wody, a także czy materiały budowlane, z których został zbudowane były ekologiczne. Instytucje sprawdzają również czy prowadzona jest segregacja odpadów oraz wywóz zanieczyszczeń, a nawet lokalizacje, zarządzanie i dojazd do nieruchomości.

Inwestorzy zdają sobie sprawę, że jakość budynków i komfort ich użytkowania, dzięki którym projekt inwestycji może otrzymać jeden z zielonych certyfikatów w znaczący sposób zwiększa ich wartość i renomę. W efekcie coraz częściej są skłonni stosować rozwiązana, które w pozytywny sposób wpływają na zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektów, znacząco ograniczają zużycie energii czy też pochodzą z recyklingu. Stosowanie produktów i rozwiązań Vetrotech może pomóc im
w wymierny sposób w otrzymaniu certyfikacji. W przypadku BREEAM użycie naszych materiałów pozwoli na uzyskanie 40 punktów na 119, przy czym dolna granica od której świadectwo jest przyznawane zaczyna się od 33 punktów
– dodaje Grzegorz Sołtys.

Poszczególne certyfikaty są przyznawane nie za materiały budowlane lecz za całe projekty budynków, które wykorzystują wysokiej klasy rozwiązania. Obecne trendy w architekturze powodują, że szkło oraz konstrukcje szklane są wykorzystane w znacznej mierze w budynkach użyteczności publicznej. W związku z tym producenci szkła mają duży udział w punktacji jaką otrzyma dany budynek w poszczególnym systemie certyfikacji. W przypadku BREEAM mają wpływ na połowę z dziesięciu kategorii, na które składa się ocena, natomiast w ramach LEED odnosi się do czerech obszarów z siedmiu rzutujących na końcowy wynik obiektu.

Szklenia w nowoczesnych biurowcach muszą spełniać najwyższe normy jakościowe, a ponadto poprawiać bezpieczeństwo ich użytkowników. Dlatego nasze produkty posiadają wysokie właściwości przeciwpożarowe i wytrzymałościowe a ponadto są energooszczędne, ponieważ tego wymagają od nich rygorystyczne normy zielonych certyfikacji. Przykładem może być kilka nowych inwestycji biurowych w Warszawie z certyfikatem LEED: Nowy Świat 2.0, Green Corner oraz Eurocentrum we wnętrzach wszystkich tych budynków zastosowano szyby Contraflam Vetrotech ­– dodaje Grzegorz Sołtys.

Dynamiczny wzrost liczby obiektów o 79, które otrzymały certyfikaty w przeciągu ostatniego roku świadczy o tym, że trend ten będzie coraz silniejszy wśród inwestorów i deweloperów. Posiadanie chociaż jednego zielonego świadectwa przez nowe budynku biurowe, hotele czy centra handlowe już w niedalekiej przyszłości będzie uważane za standard. Dlatego też, firmy oferujące produkty zrównoważonego budownictwa będą coraz popularniejsze zarówno dzięki swojej wysokiej jakości, a także pozytywnemu wpływowi na użytkowników certyfikowanych obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *