Zdaniem Pracodawców RP słaby odczyt PKB za II kwartał nie jest niespodzianką

Czwartkowy odczyt PKB na poziomie 2,4% wpisuje się w oczekiwania Pracodawców RP.

Wzrost polskiego PKB o 2,4% nie jest zaskoczeniem, bowiem wcześniejsze odczyty dotyczące innych wskaźników makroekonomicznych – osłabienie dynamiki produkcji, wolny wzrost wynagrodzeń prowadzący do spadku realnych dochodów społeczeństwa, a także trudna sytuacja na rynku pracy – sygnalizowały pogorszenie sytuacji gospodarczej – mówi ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. – Co więcej, odczyty za kolejne dwa kwartały mogą okazać się jeszcze słabsze – dodaje Rogowiecki. Nadal nasz wzrost opiera się na konsumpcji prywatnej. Polacy chcą żyć coraz wygodniej i nawet gdy ich dochody realnie spadają, to nie obniżają oni komfortu swego życia, lecz sięgają po oszczędności. Jednak to zjawisko także ma swoją granicę. Jeśli ją przekroczymy, w przyszłym roku sytuacja gospodarcza pogorszy się jeszcze wyraźniej.

Zdaniem Rogowieckiego powodem tak słabych wyników jest m.in. brak inwestycji. Nic w tym dziwnego – niepewność co do portfela zamówień nie skłania przedsiębiorstw do zwiększania mocy produkcyjnych. Poza tym przygotowując się na gorsze czasy, firmy akumulują gotówkę, która ma im zapewnić płynność finansową.

Wiele zależy od sytuacji w Europie. Co prawda słaba złotówka wspiera nasz eksport, jednak ewentualna recesja Niemiec byłaby czynnikiem w znacznym stopniu osłabiającym popyt na nasze towary – mówi ekspert Pracodawców RP. Dodatkowo nadal nie wiadomo, jak zakończy się kryzys zadłużeniowy. Wszystko to powoduje, że wisi nad nami widmo zawirowań na rynkach finansowych, które mogą przełożyć się także na naszą gospodarkę w wymiarze realnym. – O ile zakładany przez Ministerstwo Finansów tegoroczny wzrost PKB na poziomie 2,5% jest nadal realny, o tyle trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne przesłanki do optymistycznego spojrzenia na przyszły rok. Choć MF zakłada wzrost na poziomie 2,9%, to zdecydowanie bliższy rzeczywistości będzie wzrost o 2,0–2,5% – kończy Rogowiecki.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *