Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych. Do czego wykorzystać amfibolit? 

Drogi, szosy i autostrady są wizytówką każdego kraju. Bardzo łatwo wyrobić sobie opinię pozytywną lub negatywną o społeczeństwie i o państwie po przejechaniu choćby kilku kilometrów po przekroczeniu granicy. Drogownictwo zatem jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki i – trzeba przyznać – niezwykle odpowiedzialną. 

Wykorzystanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy budowie dróg 

Najpopularniejszymi technologiami budowy dróg pozostają powierzchnie: asfaltowe i – w mniejszym stopniu – z betonu cementowego. Podział nawierzchni drogowych dokonywany jest ze względu na ich konstrukcję, odkształcalność zdolność do przenoszenia obciążeń i rodzaj materiałów wykorzystanych do warstwy jezdnej,  

Mieszanki mineralno-asfaltowe stanowią istotny składnik warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, na którą składają się: podbudowa oraz warstwy ścieralna i wiążąca. Samą mieszankę przygotowuje się z lepiszcza asfaltowego, kruszywa drobnego i grubego. Reszta to wypełniacze i dodatki.  

Tak ważna rola mieszanek wymusza na kopalniach kruszyw oraz wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych wysokie standardy i przestrzeganie surowych norm.  

Kopalnia w Piławie Górnej i wydobycie amfibolitu 

Amfibolit jest jedną z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych minerałów w drogownictwie. Charakteryzuje się masywną, bardzo zwięzłą formą, odpornością na wilgoć i ścieranie, dzięki czemu sprawdza się jako materiał, który znosi duże obciążenia i trudne warunki atmosferyczne.  

Jedną z największych kopalni odkrywkowych na terenie Polski, gdzie wydobywane jest amfibolit, jest Piława Górna na Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i wprowadzeniu monitorowania procesu produkcji zachowany jest niezwykle wysoka zdolność przeróbcza do 1000 t/h. Kruszywa pozyskiwane w kopalni Piława Górna charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi. Właściwości te wykorzystywane są do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.  

Dla wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych dostępna jest szeroka gama kruszywa. Jego typy różnią się pod względem wielkości: drobne, o ciągłym uziarnieniu, grube. W zależności od przeznaczenia oferowany jest również: tłuczeń drogowy i kolejowy, niesort drogowy, kliniec oraz kamień hydrotechniczny. Klienci mogą wybrać tłuczeń spośród w standardowych parametrów lub też określić kształt, wymiar i gęstość ziaren.   

Specjaliści kopalni Piława Górna proponują również wytwórniom mieszanek mineralno-asfaltowych szeroki zakres doradztwa technologicznego, opracowanie recept mieszanek oraz fachowy nadzór nad ich produkcją. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *