Wiosenne przygotowanie do remontu elewacji – jak zaplanować etapy prac?

Wiosna to czas, w którym wszystko powraca do życia. Ten nastrój udziela się również i nam.  Dostajemy wtedy przysłowiowego „kopa do działania”. Dlatego to również najlepszy moment by zaplanować i przygotować się do wszelkich remontów czy termomodernizacji budynku. Przed podjęciem prac należy zadać sobie kilka fundamentalnych pytań: Czy poniesione koszty termomodernizacji przyczynią się do zmniejszenia stałych kosztów ogrzewania? Czy jakość zastosowanych materiałów ma znaczenie? Na co zwrócić szczególną uwagę przed rozpoczęciem prac oraz jakich formalności należy dopełnić?

Remont elewacji = termomodernizacja

Decydując się na przeprowadzenie jakichkolwiek prac remontowych przy elewacji, bez względu czy dyktowanych walorami estetycznymi, czy złym stanem obecnej elewacji, warto zawsze prześledzić koszty, jakie musimy ponosić w okresie zimowym na ogrzanie domu. Najczęściej bowiem okazuje się, że wystarczy docieplić dom, lub jego elementy – jak cała elewacja, lub jej fragmenty, aby zapewnić sobie przy okazji dużo niższe rachunki za ogrzewanie na lata. – Zawsze decydując się na jakiekolwiek prace remontowe, warto dokładnie je przemyśleć, aby zyskać na nich jak najwięcej. Dlatego w przypadku modernizacji elewacji zawsze warto zastanowić się nad efektywnością energetyczną naszego domu i pomyśleć o jego optymalnym dociepleniu wełną skalną. Szczególnie dotyczy to domów starszych, budowanych przed 1989 rokiem, w których często pieniądze dosłownie uciekają nam przez ściany. Remont elewacji jest stosunkowo dużym przedsięwzięciem, które nieczęsto powtarzamy – jest stosunkowo kosztowny, czasochłonny i nieraz uciążliwy dla mieszkańców. Tym bardziej warto podejść do sprawy kompleksowo i za jednym razem, przy niewiele wyższych kosztach, zapewnić sobie niższe rachunki za ogrzewanie na długie lata – radzi Piotr Pawlak, ekspert ROCKWOOL.

Dokładny przegląd stanu budynku

Modernizacja starego domu to często skomplikowane zadanie dla projektanta i wykonawcy. Niestety w wielu takich domach popełniono poważne błędy projektowe (wynikające z przepisów w tamtych latach) i wykonawcze związane z dostępnością niskiej jakości materiałów budowlanych. Warto w tym momencie sprawdzić stabilność budynku – wszelkie szerokie pionowe lub skośne pęknięcia na elewacji mogą wskazywać na niestabilność fundamentów domu lub niedostateczne przewiązanie ścian. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej i przygotowanie planu naprawy szkód. Konieczne jest także sprawdzenie poziomu wilgotności ścian zewnętrznych. W przypadku wystąpienia wilgoci należy określić źródło (zewnętrzne lub wewnętrzne), wyeliminować je oraz osuszyć ściany zanim dojdzie do przeprowadzania jakichkolwiek prac. Przy tej okazji należy także sprawdzić stan orynnowania domu oraz stan drzwi zewnętrznych i okien – remont elewacji jest doskonałym momentem do wymiany także tych elementów.

Remont i termomodernizacja domu, aby gwarantowały najlepsze korzyści, nie powinny być działaniem przypadkowym. – Aby uzyskać pożądane skutki i znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania domu, warto przeprowadzić szczegółową analizę energetyczną budynku. Dopiero wtedy można przystąpić do działań poprawiających izolacyjność ścian, dachu, szczelność okien i drzwi, czy też wydajność systemu grzewczego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Taką wnikliwą analizą jest audyt energetyczny. Audyt ma na celu zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności np. okresu zwrotu poniesionych kosztów – tłumaczy Piotr Pawlak. W profesjonalnie przeprowadzonym audycie winny się również znaleźć badania termowizyjne budynku, które jasno i dokładnie przedstawiają straty ciepła przez ściany, dachy i otwory okienne oraz drzwi. Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość i gamę produktów służących zmniejszeniu strat ciepła w poszczególnych elementach budynku.

Niezbędne formalności

Przed przystąpieniem do prac budowlanych warto wykonać projekt architektoniczno-budowlany. Ma on istotny wpływ nie tylko na ustalenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz optymalnego ocieplenia, ale także na wygląd zewnętrznej elewacji budynku. Następnie należy uzyskać odpowiednie pozwolenia lub zgłosić prowadzenie prac budowlanych odpowiedniemu organowi. – Ściany naszego domu można ocieplać bez pozwolenia na budowę, gdy jego wysokość nie przekracza wysokości 12 m. W związku z tym jedyną czynnością administracyjną, którą należy wykonać w procesie termomodernizacji tego domu jest zgłoszenie właściwemu organowi (np. urzędowi gminy lub powiatu albo też urzędowi miejskiemu) przeprowadzenia robót budowlanych. Formularz zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych organów administracyjnych lub też w samych siedzibach działów architektoniczno-budowlanych jednostek administracyjnych. W samym zgłoszeniu (należy opisać rodzaj i grubość materiału ociepleniowego oraz sposób przeprowadzenia prac budowlanych (zaleca się używanie zwrotu zgodnie z zaleceniami producenta). Zgodnie z prawem budowlanym wszystkich tych formalności należy dopełnić przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac można przystąpić dopiero po terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego organu – podkreśla Piotr Pawlak.

Prace budowlane

Wspomniane powyżej 30 dni warto wykorzystać na zaplanowanie prac budowlanych oraz dobór odpowiednich – optymalnych pod względem parametrów technicznych i rachunku ekonomicznego – materiałów budowlanych. Wybierając zarówno materiały budowlane, jak i ekipę remontową nie należy kierować się kryterium najniższej ceny – jest to jedynie pozorna oszczędność, która zmusi inwestora do szybkiego ponownego przeprowadzenia remontu. Ekipa budowlana powinna być sprawdzona, móc przedstawić odpowiednie referencje i certyfikaty. Natomiast materiały powinny pochodzić od renomowanego producenta, charakteryzować się trwałością i oferować dodatkowe korzyści, poza podstawowym zastosowaniem. Takim materiałem jest np. wełna skalna ROCKWOOL, która poza podstawowym zastosowaniem – izolacyjnością termiczną – zapewnia także komfort akustyczny w ocieplonych nią budynkach oraz pasywną ochronę przeciwogniową. Dodatkowo jest to bardzo trwały materiał, który dzięki stabilności wymiarowej gwarantuje ciągłość izolacji nawet na kilkadziesiąt lat.

Gdy wybrana jest już ekipa budowlana, powinna na podstawie projektu opracować harmonogram prac. Pozwoli on wykonawcom rozplanować poszczególne etapy prac tak, żeby nie pominąć żadnego z kroków oraz sprawnie i szybko przeprowadzić roboty remontowe. Stworzenie harmonogramu prac budowlanych, w którym spisane będą terminy wykonywania poszczególnych robót, znacznie ułatwi prowadzenie i kontrolowanie każdego placu budowy, krok po kroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *