Przed realizacją planowanej inwestycji należy upewnić się, że warunki panujące w podłożu, pozwolą na właściwe osadzenie fundamentów budynku. Jest to istotne zwłaszcza jeśli chodzi o planowane podpiwniczenie, ponieważ woda gruntowa może stanowić znaczącą przeszkodę w planowanej budowie.

Przed zakupem działki warto wcześniej zaznajomić się z warunkami jakie charakteryzują teren. Badania powinny obejmować zwłaszcza takie parametry gruntu jak wytrzymałość, jego struktura geologiczna oraz poziom wody gruntowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku tego ostatniego czynnika, ponieważ woda gruntowa może skutecznie uniemożliwić wybudowanie piwnic. I chociaż takie ekspertyzy nie są niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych pozwoleń, to na pewno wskazane jest zlecenie wykwalifikowanej firmie kadlubowski.waw.pl szeregu pomiarów i analiz geotechnicznych. Pozwoli ono uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby się zdarzyć w trakcie wylewania fundamentów bądź wznoszenia piwnic. Po zakończonych procedurach badawczych sporządza się dokumentacje zawierającą wszelkie niezbędne dane uzyskane przez inżynierów. Dokumentacja taka zawiera zazwyczaj lokalizację domu zaznaczoną na mapie terenu, geotechniczne przekroje gruntu uzyskane dzięki odwiertom, poziom wód gruntowych oraz konkretne wskazówki i doradztwo w zakresie planowanej budowy. Uwzględnienie specyfiki gruntu na danym terenie pozwala przewidzieć czy w przyszłości budynek może zacząć osiadać, albo czy w piwnicy nie będzie gromadziła się woda (co może fatalnie wpłynąć na kondycję budynku). W zawilgoconym domu może pojawić się pleśń i grzyb, co niekorzystnie będzie wpływało na zdrowie lokatorów. Kiedy specjaliści dostarczą nam szczegółowe wyniki prowadzonych badań i ich interpretacje, będziemy wiedzieli czy należy dodatkowo zaopatrzyć posesję w drenaż. Wówczas również system odprowadzenia wody będzie można zaprojektować w sposób zgodny z ukształtowaniem terenu. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że nawodnienie gruntu może ulegać zmianie i być najwyższe w okresie wiosennym, najniższe zaś latem. Uzyskana wiedza pozwoli również trafnie ocenić głębokość na jaką powinny zostać wykopane fundamenty, oraz czy warto planować podpiwniczenie budynku, czy też lepiej z niego zrezygnować.

W trakcie eksploracji pracownicy, oprócz samych pomiarów, pobierają także próbki gruntu, które następnie badane są pod kątem geologicznym w laboratorium. Zdobyte informacje pozwolą nam zaoszczędzić koszty, czas i nerwy w trakcie stawiania domu, ponieważ pracownicy firmy geotechnicznej doradzą nam w którym miejscu działki budynek powinien być ulokowany. Jeśli projekt domu jest już gotowy na podstawie zebranych informacji, właściciel terenu wie już czy na danej powierzchni specyfika podłoża jest odpowiednia do sporządzania fundamentów i nie przysporzy problemów w trakcie budowy oraz w przyszłości. Ekspertyzy takie, ze względu na ich niebagatelne znaczenie dla projektu budynku, zleca się profesjonalnej firmie, takiej jak kadlubowski.waw.pl, której inżynierowie geotechnicy mają na wyposażeniu nowoczesną i dokładną aparaturę pomiarową.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *