24 października br., tj. trzeciego dnia XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2013”, których gospodarzem jest firma MT Targi Polska, odbędzie się seminarium pt. „Zamówienia publiczne w praktyce” organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa.

Rynek zamówień publicznych to znaczące źródło pozyskiwania zleceń dla firm. Zgodnie z danymi Urzędu Zamówień Publicznych zawartymi w dokumencie pt. „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2013 – stan na 30 września 2013 r.”, które dotyczą ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE, polscy zamawiający od 1 stycznia do 30 września br. opublikowali 17.121 ogłoszeń o przetargach i konkursach, co stanowi 13% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Większość z postępowań, bo aż 96,23%, organizowanych było w trybie przetargu nieograniczonego. Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 51,54%, usługi stanowiły 40,65%, a roboty budowlane 7,81%.

Wiedza o zamówieniach publicznych

Znajomość procedur przetargowych jest jednym z czynników, który może stanowić o sukcesie efektywnego pozyskania zlecenia przez wykonawcę. Zdaniem Wojciecha Malusiego, Prezesa Ogólnopolskiej Izba Gospodarczej Drogownictwa, zamówienia publiczne to ciągle gorący temat. – W bieżącym roku przeprowadzono kolejne nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, wciąż toczy się także dyskusja o założeniach do nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Dlatego też seminarium podczas jesiennych targów w Warszawie pozwoli na przedyskutowanie tematów, której interesują zarówno inwestorów, jak i wykonawców – podsumowuje prezes Malusi.

Podczas seminarium prelegenci poruszą takie zagadnienia w obrębie zamówień publicznych jak: odpowiedzi na pytania wykonawców (wyjaśnienia treści SIWZ) nie mogą być wymijające; zatrzymanie wadium narzędziem do zwalczania zmów przetargowych, a nie źródłem dochodów; wielokrotne wzywanie wykonawcy do składania wyjaśnień treści oferty lub dokumentów; zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieprawdziwe informacje a oświadczenie woli wykonawcy oraz należyte zabezpieczanie oferty wadium.

Seminarium odbędzie się podczas Targów „Infrastruktura” 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp dla słuchaczy jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji u organizatora www.oigd.com.pl. Wymagana jest również wcześniejsza rejestracja na targi. Więcej informacji na www.infrastruktura.info.

***

MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Infrastruktura oraz Wędkuj
z Nami.


PR
AF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *