Porady budowlane: Jak łatwiej prowadzić firmę w 2012 roku

Wraz z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania zawarte w II ustawie deregulacyjnej. Jakie są najważniejsze zmiany?

Do najważniejszych rozwiązań, które właśnie zaczęły obowiązywać, należą między innymi.

Zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i koks

Zniesiono podatek akcyzowy na węgiel i koks, wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa, które wykorzystują surowiec w obszarze prowadzonej działalności – na przykład elektrociepłownie czy elektrownie.

Dłuższy termin na wykorzystanie zaległego urlopu przez pracowników

Poprzedni termin na wykorzystanie zaległego urlopu przypadał na 31 marca następnego roku. Zmiany w II ustawie deregulacyjnej wydłużyły ten okres do 30 września. Ułatwi to organizacje pracy zarówno przedsiębiorcom i pracodawcom, jak i pracownikom, którzy mogą w bardziej elastyczny sposób planować urlop.


Skrócenie czasu przechowywania dokumentów

Z 10 do 5 lat zmniejszono obowiązek przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu wydatki pochłaniane przez koszty administracyjne ulegną zmniejszeniu. Podobne zmiany dotyczą okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Oznacza to, że przedsiębiorcy w szybszym czasie otrzymają zwrot nadpłaconych składek.

Druki RMUA

Informacje dotyczące składek przekazanych do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych dostarczane będą raz w roku, chyba że osoba ubezpieczona zażąda inaczej. W przypadku comiesięcznych druków RMUA największe koszty z przygotowaniem formularzy ponosiły przede wszystkim większe firmy i przedsiębiorstwa.


Interpretacje podatkowe:

Gdy zaistnieje niejednolite stosowanie przepisów przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej, ogólna interpretacja podatkowa wydawana będzie przez Ministra Finansów. Ze stosownym wnioskiem będzie mógł wystąpić każdy podatnik.


Uproszczone procedury
z zakresu prawa celnego do wyrobów akcyzowych

Szerszy zakres stosowania procedur uproszczonych ma pomóc importerom i eksporterom wyrobów akcyzowych prowadzenie działalności, poprzez przyspieszenie procedur celnych.

źródło: www.mg.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *