PGNiG TERMIKA i Lafarge Cement podpisały 9 maja 2014 roku umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia – budowy i eksploatacji separatora popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki, należącej do PGNiG TERMIKA.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem zagospodarowania około 190 tysięcy ton powstających rocznie popiołów lotnych – odpadów zwanych ubocznymi produktami spalania (UPS).

Dzięki realizacji inwestycji popioły będą poddawane procesowi separacji, w wyniku którego powstaną produkty wyższej jakości: popiół HiCarbon, charakteryzujący wysoką zawartością części palnych oraz popiół o niskiej zawartości części palnych atrakcyjny dla branży budowlanej. Popiół HiCarbon będzie ponownie wykorzystywany do produkcji energii w Elektrociepłowni Siekierki, natomiast popiół o niskiej zawartości części palnych sprzedawany do Lafarge Cement.

Podmiotem realizującym inwestycję będzie nowoutworzona spółka – Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. („ZSPS”). ZSPS będzie wspólnym przedsięwzięciem PGNiG TERMIKA SA oraz Lafarge Cement SA, w którym większościowym udziałowcem będzie PGNiG TERMIKA SA (70%), a mniejszościowym – Lafarge Cement SA (30%). W dniu 20.02.2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentrację przyszłych udziałowców. ZSPS będzie świadczyła usługi separacji popiołów lotnych dostarczanych przez PGNiG TERMIKA.

Docelowo instalacja separacji wraz z długoterminową umową na odbiór popiołów pozwoli na zakończenie wykorzystywania przez PGNiG TERMIKA składowiska Zawady jako tymczasowego magazynu popiołów i uwolnienia tego terenu – mówi Andrzej Gajewski, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA.

– Cieszymy się, że razem z PGNiG Termika, Lafarge wprowadza na polski rynek kolejną porcję innowacyjnych rozwiązań. Ten projekt ma kilka wymiarów. To przede wszystkim przełomowa technologia, dzięki której jesteśmy w stanie uzdatnić odpady do ponownego użycia w elektrociepłowni. W tym procesie uzyskujemy również wysokiej jakości produkt, który nada betonowi Lafarge wytwarzanemu w Warszawie najwyższą jakość. Ten projekt to także potwierdzenie ciągłego wdrażania naszej strategii zrównoważonego rozwoju, dbałości o środowisko naturalnego i jego zasoby – mówi Bruno Roux, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Lafarge w Polsce.

Zgodnie z założeniami, projekt będzie realizowany w formule Project Finance celem minimalizacji koniecznego zaangażowania kapitałowego po stronie partnerów.

INFORMACJE O PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Zajmuje się także sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarza 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera do 70 procent warszawian i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie ok. 65 procent zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną. Produkcja odbywa się w 5 zakładach: elektrociepłowniach Żerań, Siekierki, Pruszków oraz ciepłowniach Wola i Kawęczyn. Od 2012 roku PGNiG TERMIKA jest częścią Grupy Kapitałowej PGNiG, a 2013 roku właścicielem 50 procent akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Więcej informacji: www.termika.pgnig.pl

INFORMACJE O LAFARGE

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zatrudniający 64.000 pracowników w 62 krajach.  W 2013 roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 15,2 mld euro. Zajmuje czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: w produkcji cementu, kruszyw i beton. Włącza się w budowę miast na całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego, trwałej zabudowy miejskiej, solidnych rozwiązań budowlanych i lepszej komunikacji miedzy miastami. Innowacyjność jest jednym z priorytetów firmy, która aktywnie wspiera zrównoważone budownictwo i architektoniczną kreatywność. W Polsce Lafarge prowadzi działalność od 1995 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lafarge.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *