Dostosowanie budynku do potrzeb i stawianych przed nim zadań oraz krótki czas realizacji projektu – to tylko niektóre z zalet budynków tymczasowych. Firma Neptunus specjalizująca się w budowie obiektów tymczasowych przedstawia formalne i prawne aspekty, które należy spełnić decydując się na wzniesienie takiego obiektu.

Budynek stały a obiekt tymczasowy

Ustawa o prawie budowlanym określa główne różnice pomiędzy budynkiem stałym a obiektem tymczasowym. Według ustawy, tymczasowe obiekty budowlane charakteryzują się tym, że: „są przeznaczone do czasowego użytkowania bez trwałego związania z gruntem” bądź są to „obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od trwałości technicznej obiektu, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki”. Powyższy podział jest istotny ze względu na właściwe dopełnienie kwestii formalno-prawnych. Bowiem w przypadku niedopełnienia formalności budowa może zostać przerwana.

Kiedy zgłoszenie a kiedy pozwolenie?

Ustawa o prawie budowlanym wymienia również rodzaje obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Co do zasady budowa każdego rodzaju obiektu wymaga zgłoszenia. W większości przypadków zgłoszenie w Starostwie lub w Urzędzie Miasta na prawach powiatu informacji o budowie obiektu tymczasowego jest wystarczające. Jeżeli jednak budowany obiekt będzie trwale związany z gruntem lub będzie stał w jednym miejscu dłużej niż 120 dni, wówczas oprócz zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z prawem budowlanym wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w terminie 30 dni od planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Po terminie 30 dni od zgłoszenia, o ile urząd nie wyrazi sprzeciwu możemy przystąpić do prac budowlanych (jest to tak zwana milcząca zgoda). Jeśli zależy nam na czasie, to dokładnie powinniśmy sprawdzić wymagane dokumenty i zakres informacji, które musimy podać. Jeśli zgłoszenie robót budowlanych będzie niekompletne wówczas na inwestora nałożony zostanie obowiązek uzupełnienia dokumentów. Wydanie takiego postanowienia przerywa 30-dniowy okres przewidziany na wzniesienie sprzeciwu i okres 30-dniowy jest naliczany ponownie od dnia uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym wydłuża się termin rozpoczęcia prac budowlanych. 

Kiedy już uzyskamy pozwolenie na budowę, wówczas w ciągu 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac budowlanych musimy przystąpić do realizacji projektu. Po tym terminie pozwolenie na budowę traci ważność i ponownie musimy złożyć właściwy wniosek.

Grunt to przygotowanie

Decydując się na budowę w pierwszej kolejności należy sprawdzić podłoże oraz warunki pogodowe, jakie występują na danym terenie. W tej kwestii budowa tymczasowej konstrukcji podlega takim restrykcjom, jak budowa obiektu stałego. W trudnych warunkach firma Neptunus z reguły wykorzystuje konstrukcję Evolution, która charakteryzuje się dużą elastycznością i wytrzymałością. Przygotowanie podłoża pod budowę tymczasowego obiektu przebiega w sposób standardowy z zachowaniem wszystkich norm i może stać po stronie firmy Neptunus lub firmy zlecającej. Budynki tymczasowe mogą powstać również na trudnym, podmokłym terenie. Wszystko zależy od wielkości i wagi planowanej konstrukcji.

Aby budowla tymczasowa w pełni spełniała swoją rolę, niezbędne są podstawowe media. Koszty podłączenia mediów, takich jak energia, czy woda kształtują się różnie w zależności od umiejscowienia tymczasowego obiektu. Podłączenie mediów podlega identycznym procedurom, jak w przypadku budynków stałych i może być wykonane przez firmę Neptunus lub przez firmę zlecającą. Obiekty tymczasowe są izolowane w inny sposób niż budynki stałe, ale końcowy efekt jest taki sam. Nowoczesne rozwiązania Neptunusa charakteryzują się wysoką klasą energetyczną A. Kwestia podłączenia zarówno ogrzewania, jak i klimatyzacji w obiekcie zależna jest od przeznaczenia budynku, jego wielkości i warunków zewnętrznych.

Czas realizacji to dla średniej wielkości obiektu kilku dni. Tyle samo trwa również demontaż konstrukcji tymczasowej.

Innowacyjne technologie, które są zastosowane w konstrukcjach tymczasowych sprawiają, że powstałe obiekty w pełni odpowiadają na potrzeby firm. Korzystają z nich zarówno średnie, jak i duże przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności. 

O firmie Neptunus

Neptunus jest międzynarodową firmą specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości hal tymczasowych na potrzeby branży eventowej oraz demontowalnych budowli. Obiekty Neptunusa były dotychczas wykorzystywane podczas wydarzeń takich jak: Euro 2012, targi Inter Cars, czy turniej tenisowy Wimbledon. Firma Neptunus regularnie dostarcza rozwiązania dla firm Audi, BMW, Mercedes, Philips oraz Volkswagen.

W dziedzinie mobilnych obiektów całorocznych firma Neptunus oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Specjalnie przygotowane hale mogą pełnić funkcje sklepów, supermarketów, hal sportowych, salonów, wystaw, sal konferencyjnych czy obiektów restauracyjnych.

Na terenie Polski oddział firmy Neptunus znajduje się we Wrocławiu, w którym mieści się biuro handlowe oraz dział produkcji.

Więcej informacji znajduje się na stronie na www.neptunus.pl

PR
AF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *