W pierwszym tygodniu sierpnia rozpoczęto budowę placu, na którym będzie scalana konstrukcja stalowa mostu. Nie ustają roboty przy budowie sztucznej wyspy. Po obu stronach rzeki trwa budowa infrastruktury podziemnej.

Po prawej stronie Wisły w okolicach podpory 13 i 14 przygotowywany jest plac, na którym zostaną połączone w całość stalowe elementy konstrukcji mostu. Z terenu placu zdjęto już warstwę humusu.

Łuki mostu dostarczone będą transportem drogowym w elementach na plac do scalania, natomiast elementy pomostu najprawdopodobniej dostarczane będą drogą wodną i montowane ( podciągane do góry )z pontonów – wyjaśnia Jarosław Kornaś, kierownik budowy.

 W miejscu, w którym powstaje sztuczna wyspa pod środkową podporę mostu, zakończono zagłębianie ścianek szczelnych w dno rzeki. Obecnie powstaje izbica, czyli konstrukcja zabezpieczająca ścianki przed podmywaniem. W tym celu obłożono je dookoła workami z piaskiem.

Na placu Daszyńskiego zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej, a w związku z budową tunelu przecinającego plac zamknięto pierwszy etap prac przy wbijaniu ścianek szczelnych. Zasypano studnie S8 i S7 i rozpoczęto budowę studni S5. Wykonano wykop i zamontowano ramy rozporowe przy komorach KD-4 i KD-5. Dodatkowo przy pierwszej z wymienionych komór przygotowano warstwę wyrównawczą pod maszynę do wykonywania mikrotunelingu, czyli najnowszej metody bezwykopowego budowania kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

Wzdłuż Szosy Lubickiej przygotowano teren pod przebudowę magistrali wodociągowej i rozpoczęto budowę wodociągu. Na ul. Żółkiewskiego, przy podporze P1 estakady, trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji. Z kolei przy podporach P2 i P3 położono betonową warstwę wyrównawczą, a na podporze P4 dokonano próbnych obciążeń.

Na lewobrzeżnym placu budowy trwają prace przy podporach estakad nad terenami zalewowymi. Robotnicy kontynuują rozpoczęte w poprzednim tygodniu zbrojenie płyty dennej przejścia podziemnego w okolicy ul. Rypińskiej. Z kolei na podporach wiaduktu kolejowego rozpoczęto wbijanie pali docelowych, a przy ul. Rudackiej ułożono gazociąg.

W kolejnych tygodniach tempa nabiorą prace związane z budową mostu przez Wisłę. Woda ze środka stalowej konstrukcji wyspy zostanie wypompowana i rozpocznie się zasypywanie piaskiem powstałej w ten sposób rynny.

 

 

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *