Cztery miesiące temu Generalny Wykonawca przejął od MZD plac budowy nowego mostu. Wszyscy trzymaliśmy kciuki, aby prace ruszyły jak najszybciej. Dziś z podziwem oglądamy zmieniający się z dnia na dzień budowlany krajobraz.

Lewy brzeg

Kontynuowane są roboty porządkowe oraz rozbiórkowe oraz roboty branżowe związane z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej. W szczególności: budowa, przebudowa zabezpieczenie oraz likwidacja istniejących elementów sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w tym komór instalacji sanitarnej na ul. Żółkiewskiego oraz na ul. Szosa Lubicka.

– wykonanie komory S-1 przy ul. Żółkiewskiego

– wyburzenie budynku przy ul. Winnica 79

– montaż urządzeń oraz sprzętu oraz wykonywanie testów statycznych i dynamicznych pali prefabrykowanych. Na wybrany układ wbitych wcześniej pali testowych oraz kotwiących nałożona zostaje specjalna konstrukcja w postaci belek stalowych i elementów kotwiących wyposażona w siłowniki hydrauliczne do wprowadzenia obciążenia oraz sprzęt pomiarowy do rejestrowania wyników

– przygotowanie materiałów do wykonania wykopów głębokich. Składowanie
na budowie stalowych grodzic, które zostaną pogrążone w gruncie w postaci ścianek szczelnych utrzymujących ściany wykopów oraz zabezpieczających przed napływem wody do wykopów.

Prawy brzeg

– wykonanie zagęszczenia podłoża pod projektowany nasyp na odcinku próbnym km 3+310 – 3+410

– odwodnienie wykopów – projektowany rów kryty A wzdłuż ulicy Rudackiej

– montaż urządzeń i sprzętu oraz wykonywanie testów statycznych i dynamicznych pali prefabrykowanych. Na wybrany układ wbitych wcześniej pali testowych oraz kotwiących nałożona zostaje specjalna konstrukcja w postaci belek stalowych i elementów kotwiących wyposażona w siłowniki hydrauliczne do wprowadzenia obciążenia oraz sprzęt pomiarowy do rejestrowania wyników==================================================================================================
źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *