JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA.

 

 Nowe, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla dróg samorządowych.

  • możliwości wykorzystania ok. 20% materiałów z recyclingu starych nawierzchni

  • dwukrotnie szybsze wykonanie w porównaniu do np. dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej

Jednostka naukowo-badawcza STRABAG, TPA dostosowując do polskich warunków doświadczenia europejskie wdraża technologię tzw. jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej. Pozwala ona na szybsze i tańsze remonty dróg, przy możliwości wykorzystania ok. 20% materiałów z recyclingu starych nawierzchni.

Odpowiedzią STRABAG na problemy ze stanem dróg lokalnych i samorządowych o niskiej kategorii ruchu, (stanowiących ok. 95% krajowej sieci drogowej,) jest nowatorskie w Polsce podejście do naprawy tego typu nawierzchni. Głównym problemem samorządów jest brak środków finansowych na remonty dróg, nawet tych będących w stanie krytycznym. Nowe rozwiązania muszą więc być optymalne ekonomicznie, a także co równie ważne szybkie w wykonaniu. Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa jest efektywną alternatywą, dla standardowo wykonywanej wielowarstwowej konstrukcji, przy naprawie i wzmocnieniu nawierzchni drogowej.*

– Nawierzchnia jednowarstwowa nie stawia przed wykonawcą dodatkowych wymagań sprzętowych, czy technologicznych. Jest łatwa do wykonania zarówno na etapie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jak i podczas jej wbudowywania i zagęszczania. Koncepcja jednowarstwowości prowadzi zaś do uproszczenia całego procesu technologicznego, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów inwestycji dla inwestora- mówi Alfred Watzl, Członek Zarządu STARBAG Sp. z o.o.

Trwałość tej nawierzchni uzyskuje się poprzez zwiększoną zawartość lepiszcza oraz stosunkowo niską zawartość wolnych przestrzeni. Efektywność ekonomiczna zapewniona jest poprzez układanie grubszej warstwy w jednym przejściu rozkładarki oraz możliwość wykorzystania materiału z recyklingu starych nawierzchni.

– Kolejna technologia, jaką wprowadzamy na rynek polski, powinna znacząco zmienić stan dróg lokalnych. Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa łączy w sobie cechy warstwy ścieralnej oraz warstwy podbudowy, a jej budowę wykonuje się dwa razy szybciej niż np. dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo jest trwała i efektywna ekonomicznie” – mówi dr Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA Sp. z o.o.

STRABAG wykonał swój pierwszy odcinek w technologii nawierzchni jednowarstwowej, w oparciu o niemieckie wytyczne, w Pruszkowie. Nawierzchnia o grubości około 7 cm została ułożona w jednym przejściu technologicznym układarki na pełną szerokość remontowanego odcinka. Jeszcze tego samego dnia po kilkugodzinowym wystudzeniu mieszanki odcinek został oddany do użytku. Kolejne dwie realizacje są w przygotowaniu. Spółka obserwuje duże zainteresowanie tą technologią zarówno ze strony inwestorów, jak i wykonawców.

*Asfaltowa nawierzchnia drogowa składa się z reguły z podbudowy i warstwy ścieralnej (czasem, między nimi występuje dodatkowo warstwa wiążąca).

STRABAG SE jest europejskim koncernem implementującym nowe technologie w budownictwie, liderem w zakresie wdrażania innowacji z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. W 2013 roku przy zatrudnieniu 73 tys. pracowników STRABAG SE osiągnął obroty w wysokości około 14 mld Euro. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach.

Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 300 pracowników, roczne obroty Grupy w 2013 wyniosły blisko 800 mln Euro. Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *