Innowacyjne laboratorium Baumit opracowuje materiały budowlane dla przyszłości

Na terenie nowo powstałego zakładu produkcyjnego Baumit w Pobiedziskach funkcjonuje laboratorium badawczo-rozwojowe, w którym powstają pomysły przyszłości. Laboratorium Baumit kontroluje jakość surowców używanych do produkcji suchych mieszanek tynkarskich.

Dział badawczo-rozwojowy firmy Baumit to miejsce, w którym powstają pomysły z przyszłością i dojrzewają – od projektu aż do wejścia na rynek. Oprócz opracowywania i doskonalenia produktów specjaliści Baumit pracują nad dostosowaniem wszystkich procesów produkcyjnych i wykonawczych do krajowych i europejskich norm, jak i dyrektyw. Innowacyjność oznacza dla Baumit nie tylko urzeczywistnienie nowych pomysłów, lecz także gwarancję kontrolowanej i niezawodnej jakości wszystkich produktów.

Jednym z podstawowych zestawów urządzeń jest system do analizy uziarnienia materiałów sypkich. Dzięki zastosowaniu przesiewacza najnowszej generacji proces badania zachodzi szybko, jest w pełni kontrolowany przez urządzenie, dlatego nie wymaga szczególnej atencji ze strony pracownika aż do zakończenia badania. Z kolei zestaw Novikow`a w formie charakterystycznego stożka służy do badania konsystencji klejów i zapraw klejowo – szpachlowych. Jest to badanie wymagane przez Polskie Aprobaty Techniczne i Polskie Normy.

O popularności produkowanych przez firmę Baumit tynków świadczy między innymi łatwość w użyciu i odpowiednie utrzymywanie stałego czasu wiązania i obróbki materiałów. Do analizy czasu wiązania produktów na bazie gipsu i cementu służy Aparat Vicat`a. Badanie wykonane za jego pomocą daje odpowiedź dotyczącą tego, jak długo tynk zachowuje swoje właściwości robocze. Jednym z analizowanych przez laboratorium parametrów jest wilgotność surowców, która musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie, w celu uniknięcia zbrylania się gotowego materiału w workach. Analizę wilgotności przeprowadza się przy pomocy wago-suszarki, ze specjalną przystawką, która umożliwia badanie zawartości wody krystalizacyjnej w gipsie budowlanym. Pomiar ten przeprowadza się w temp 360 ºC. Podczas testów praktycznych gotowych produktów niezbędnym jest przygotowanie zaprawy. W tym celu odważa się na jednej z wag precyzyjnych określoną ilość materiału i przy pomocy mieszarki, zgodnej z Europejską Normą, łączy się sypki materiał z wodą, badając dalej jego parametry tj.: konsystencja, gęstość objętościowa czy zawartość powietrza.

Laboratorium Baumit w Pobiedziskach zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na dokładne przeprowadzenie pomiarów. Wszystkie używane urządzenia są pod stałym nadzorem metrologicznym, co oznacza, że są poddawane okresowo wzorcowaniu, sprawdzaniu i konserwacji. Zwiększona częstotliwość badań laboratoryjnych oraz dobrze wykwalifikowana kadra, jak również nowoczesne zaplecze sprzętowe pozwalają na szybkie i skuteczne wyeliminowanie potencjalnych wad gotowego produktu.

Celem działania laboratorium jest kontrolowanie procesu produkcyjnego na wszystkich etapach – wykonywanie prób i analiz w skali laboratoryjnej, kontrola jakości surowców stosowanych do produkcji oraz przeprowadzanie badań bieżących i okresowych wyrobów gotowych sygnowanych marką Baumit. Nowoczesny sprzęt laboratoryjny, a także rzetelna praca wykwalifikowanej kadry sprawiają, że materiały schodzące z taśmy produkcyjnej fabryki Baumit w Pobiedziskach są najwyższej jakości i gwarantują inwestorom pewność i bezpieczeństwo wykonywanych nimi prac.

www.baumit.com

źródło: www.otwarty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *