Lafarge wprowadza do swojego asortymentu cement do zadań specjalnych HSR 52,5. Produkt posiada bardzo wysoką wytrzymałość końcową oraz szczególną odporność na korozję. Przeznaczony jest do wykonywania betonów mostowych i drogowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Jego stosowanie zaleca się także przy budowie konstrukcji narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie takich, jak: woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne.

Nowy produkt to cement portlandzki klasy 52,5 o wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej i niskiej zawartości alkaliów. Dzięki wyjątkowym parametrom technicznym oraz kompozycji chemicznej, cement HSR 52,5 może być stosowany przy najbardziej wymagających konstrukcjach przemysłowych lub infrastrukturalnych.

Budowle hydrotechniczne i ekologiczne

Korzystny skład mineralny (niska zawartość glinianu trójwapniowego, C3A ? 3%) cementu HSR 52,5 sprawia, że jest on doskonałym rozwiązaniem dla realizacji elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie, np.: wody morskiej lub ścieków. Niska zawartość alkaliów w tym cemencie, w dużym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia korozji alkalicznej betonu na skutek reakcji alkaliów z zawartą potencjalnie w kruszywie reaktywną krzemionką. Dzięki obniżonej zawartości alkaliów cement HSR 52,5 może być bezpiecznie stosowany z różnymi rodzajami kruszywa.

Mosty i drogi
Dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania oraz wysoka wytrzymałość końcowa produktu sprzyjają terminom realizacji obiektów mostowych, nawierzchni drogowych czy lotniskowych gwarantując przy tym wysokie walory techniczne i użytkowe konstrukcji. Specjaliści Lafarge położyli szczególny nacisk na optymalizację składu i parametrów technicznych, dzięki czemu produkt ten, ze względu na swoją bardzo szeroką aplikacyjność znajduje zastosowanie dla realizacji typowych jak i bardzo wymagających szeroko rozumianych konstrukcji inżynierskich.

Dane techniczne cementu HSR 52,5 (Oznaczenie normowe: CEM I 52,5 N-HSR/NA):

Szczegółowe informacje o cemencie HSR 52,5 można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz na bezpłatnej infolinii  800 23 63 68.

==================================================

Ekspert Lafarge wyjaśnia
Dariusz Bocheńczyk, kierownik ds. badań i rozwoju produktów  Lafarge Cement S.A.

Czym jest korozja siarczanowa?
Korozja siarczanowa jest typem korozji chemicznej betonu o charakterze ekspansywnym. Korozję siarczanową wywołują aniony siarczanowe (SO42-) zawarte w wodzie pochodzącej z procesów przemysłowych i ścieków oraz w wodzie morskiej lub podziemnej. Niekiedy duże ilości siarczanów występują w wodzie gruntowej. Aniony siarczanowe zawarte w wodzie przenikają do betonu i reagują z uwodnionymi glinianami wapniowymi pochodzącymi z hydratacji cementu. W wyniku tej reakcji powstaje mocno ekspansywny związek chemiczny – ettryngit, który może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Skutecznym sposobem ochrony materiałowej przed korozją siarczanową jest zastosowanie cementu portlandzkiego odpornego na siarczany (wyróżnik HSR).


Co to jest cement niskoalkaliczny?
Cement niskoalkaliczny to cement o niskiej zawartości rozpuszczalnych alkaliów. Niektóre rodzaje kruszywa zawierają rozpuszczalne w środowisku alkalicznym minerały, tzw. reaktywną krzemionkę. Reaguje ona w betonie z alkaliami, których źródłem jest m.in. cement. W wyniku tej reakcji na powierzchni ziaren kruszywa powstają krzemiany sodu i potasu zdolne do wiązania wody i pęcznienia. Generuje to wewnętrzne naprężenia, które zwykle prowadzą do spękania betonui utraty nośności konstrukcji. Jednym z najprostszych sposobów ochrony materiałowej betonu w celu uniknięcia takiej reakcji jest stosowanie cementu niskoalkalicznego (wyróżnik NA).


Ciepło wydzielane w procesie hydratacji cementu.

W wyniku procesu hydratacji cementu może pojawić się duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a powierzchnią konstrukcji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku elementów o dużych przekrojach lub dużej kubaturze. Wywołane dużym gradientem  temperatur naprężenia prowadzą do powstawania mikrospękań betonu, które znacznie obniżają wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji. Dlatego w przypadku betonowania konstrukcji o większych przekrojach i jednocześnie wymaganej wysokiej wytrzymałości zaleca się zastosowanie cementu, który cechuje się mniejszą ilością wydzielanego ciepła w procesie twardnienia. Wśród cementów portlandzkich wyższych klas takim cementem jest właśnie cement HSR 52,5.

Wszystkie cementy Lafarge posiadają znak „Pewny Cement”

Znak   Pewny  Cement  przyznawany  jest  przez  Stowarzyszenie  Producentów Cementu.  Aby  otrzymać  taki  certyfikat, producent musi spełnić najwyższe wymagania  normowe  i techniczne na etapie produkcji, konfekcjonowania oraz dystrybucji.  Cement  oznakowany  logotypem  Pewny Cement zapewnia klientom bezpieczeństwo  i  gwarancję  nabycia produktów o najwyższej jakości. Celem akcji  stowarzyszenia  jest  ochrona  konsumenta  przed wyrobami, które nie spełniają  wymagań  normowych,  co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.
      
       
Informacje o Lafarge
Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych.
W 2011 r. już po raz siódmy z rzędu Grupa Lafarge została umieszczona na „Liście 100 globalnych korporacji najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i jakość codziennego życia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *