Kolejne fragmenty jezdni i krawężników, nowe torowiska oraz studnie kanalizacji deszczowej. Te i wiele innych nowości przyniósł ostatni tydzień budowy nowego mostu.

W minionym tygodniu istotne zmiany pojawiły się w obszarze robót drogowych zarówno po prawej, jak i lewej stronie Wisły. Na odcinku ulicy Szosa Lubicka miało miejsce profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne torowiska tramwajowego. Rozebrano również tymczasowy przejazd przez torowisko tramwajowe na wysokości stacji benzynowej oraz wykonano wykopy pod warstwy konstrukcyjne torowiska. W odcinku Trasy Wschodniej i ulicy Lipnowskiej ustawiono krawężniki, natomiast przy Łódzkiej i Rypińskiej przygotowano podłoże pod warstwy konstrukcyjne nowej jezdni.

W obrębie mostu głównego miało miejsce układanie kolejnych elementów mocujących wokół podpory nurtowej, szalowanie i zbrojenie fragmentów podpory centralnej na wyspie, filaru mostu po lewej stronie rzeki oraz betonowanie filarów po stronie prawej. Na placu montażowym malowano powierzchnię scalonych łuków oraz zbrojono, szalowano
i betonowano ławy fundamentowe pod tory ślizgowe.

 Nieco dalej po prawej stronie Wisły montowano i spawano konstrukcje stalowe estakad
i łącznic. W tunelu na pl. Daszyńskiego szalowano słupy, montowano podparcia deskowań stropów, zbrojono i betonowano płyty denne, gzymsy ścian, a następnie układano izolację. Powstały już także studnie i kolektory kanalizacji deszczowej. Na estakadzie Żółkiewskiego trwa przygotowywanie kolejnego stanowiska próbnego obciążania pali na siódmej podporze. Położono również beton wyrównawczy.

Na lewobrzeżnym placu budowy przygotowano powierzchnię stropu przejścia podziemnego pod izolację oraz deskowano płyty pomostu wiaduktu nad koleją.

W minionym tygodniu na budowie nowego mostu w Toruniu zużyto 711,5 m3 betonu
i 80 ton stali zbrojeniowej. Na budowie pracowało w sumie 306 osób mając do dyspozycji 122 sztuki ciężkiego sprzętu budowlanego.

 

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *