budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


?>

PLATYNOWY ARMSTRONG

2012-02-28

Od kilku lat w Polsce kwestie ochrony 鈔odowiska w dziedzinie architektury i budownictwa nabieraj coraz wi瘯szego znaczenia. Pojawia si coraz wi璚ej regulacji formalno-prawnych, które maj na celu zapewnienie uwzgl璠niania uwarunkowa 鈔odowiskowych w ka盥ym aspekcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. 

Regulacje te odnosz si zazwyczaj fragmentarycznie do konkretnych etapów. Na szcz窷cie pojawiaj si równie narz璠zia w postaci wielokryterialnych systemów oceny budynków, takie jak LEED, które zach璚aj do szerokiej i kompleksowej analizy z uwzgl璠nieniem zasad zrównowa穎nego rozwoju.

System LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, powsta w 1998 roku z inicjatywy niezale積ej ameryka雟kiej organizacji Green Building Council. USGBC zrzesza szko造, uczelnie wy窺ze, przedsi瑿iorstwa i jednostki rz康owe, które propaguj idee eko-budownictwa, w celu podejmowania szeroko zakrojonych dzia豉 na rzecz tworzenia i promowania tzw. „zielonych budynków”.

Certyfikat LEED

LEED jest zbiorem wytycznych tworz帷ych system oceny budynków oparty na standardach USGBC. Certyfikat LEED, o który mo積a ubiega si dobrowolnie, jest wi璚 dokumentem stwierdzaj帷ym poziom spe軟ionych kryteriów wynikaj帷ych z ustalonych wzorców. System LEED ocenia przede wszystkim w jaki sposób obiekty budowlane wp造waj na 鈔odowisko naturalne. Oceny dokonuje si na podstawie pi璚iu gównych kryteriów: zrównowa穎na lokalizacja inwestycji, efektywno嗆 gospodarki wodnej, wykorzystanie energii i atmosfery, wykorzystanie materiaów i zasobów oraz jako嗆 鈔odowiska wewn皻rznego. Dodatkowym kryterium jest innowacyjno嗆 w projektowaniu. Stosuje si je w przypadku najbardziej innowacyjnych projektów, gdy wyniki ekspertyzy wykraczaj poza pi耩 podstawowych kategorii. W ka盥ej z kategorii przyznawana jest okre郵ona liczba punktów-kredytów. Ich suma decyduje nast瘼nie, jaki (i czy w ogóle) dany budynek otrzyma certyfikat LEED. Najwy窺zym poziomem jest certyfikat LEED Platinum (powy瞠j 80 kredytów).

Warto wiedzie, 瞠 ocenie w systemie LEED poddawane s nie tylko nowo budowane obiekty, ale tak瞠 te ju istniej帷e i te poddawane renowacji Certyfikacja LEED przeprowadzana jest obecnie w 120 krajach na ca造m 鈍iecie.

Jak dot康, do oceny zg這szono niemal 25 000 obiektów. Tylko oko這 100 z nich osi庵n窸o najwy窺zy poziom, czyli LEED Platinum. W鈔ód nich znalaz si budynek gównej siedziby firmy Armstrong World Industries, 鈍iatowego lidera m.in. w dziedzinie produkcji sufitów podwieszanych. Budynek ten uzyska najwy窺zy certyfikat LEED Platinum dla budynków istniej帷ych 25 kwietnia 2007 roku.

Platynowy „Budynek 701”

Siedziba gówna firmy Armstrong, zwana Budynkiem 701, zlokalizowana jest w Lancaster, w Stanie Pensylwania (USA). To trójkondygnacyjny biurowiec o powierzchni ponad 10 000 m² z這穎ny z dwóch skrzyde po陰czonych atrium o鈍ietlanym 鈍iat貫m dziennym. – Jako leader w produkcji akustycznych sufitów podwieszanych, otrzymali鄉y precedensowy kredyt w ramach dodatkowej kategorii „Innowacyjno嗆 w projektowaniu”. Na decyzj o przyznaniu takiej oceny wp造n窸a m.in. doskona豉 akustyka wn皻rz naszego budynku, która bezsprzecznie wp造wa na komfort i dobre samopoczucie u篡tkowników pomieszcze. Zastosowano systemy sufitowe o odpowiedniej relacji poch豉niania, odbicia i redukcji d德i瘯u. Ponadto wykorzystano system aktywnego maskowania niepo膨danego ha豉su Armstrong i-ceilings® (I Credit 1.3). Wykorzystane akustyczne p造ty sufitowe mia造 wysoki poziom wykorzystania materiaów pochodz帷ych z odzysku (MR Credit 2.0) oraz niskiej emisji szkodliwych substancji (MR Credit 3.0) – mówi Anna Baczkowska, architekt i menad瞠r wsparcia technicznego w firmie Armstrong. Dodatkowo, wybrane sufity charakteryzowa造 si wysokim wspó販zynnikiem odbicia 鈍iat豉, a dzi瘯i temu pozwoli造 równie na lepsz dystrybucj 鈍iat豉 dziennego i sztucznego, przyczyniaj帷 si do zmniejszenia zapotrzebowania na energi elektryczn (EA Credit 1.0). - Jednym z celów procesu certyfikacji by這 tak瞠 osi庵ni璚ie znacz帷ej redukcji zu篡cia wody w budynku. Zastosowane rozwi您ania (m.in. sensoryczne krany, bezwodne pisuary) pozwoli造 na zmniejszenie zu篡cia wody pitnej prawie o po這w - z 3000 m³ na 1600m³ rocznie (WE Credits 1.0, 2.0, 3.0) - dodaje.

W otoczeniu Budynku 701 zadbano równie o wykorzystanie lokalnej ro郵inno軼i, która nie wymaga nawil瘸nia i enegroch這nnych procesów piel璕nacyjnych. Przewidziano ponadto efektywne zbiorniki wody deszczowej, które - w przypadku gwa速ownych opadów - reguluj w豉軼iwe uwalnianie zebranej wody do s御iaduj帷ych systemów cieków wodnych (SS Credit 5.0). - Szklana elewacja budynku, wykonana z warstwowego szk豉 z pustk gazow zapobiegaj帷 nagrzewaniu, uniemo磧iwia powstawanie strat energetycznych w sposób efektywny. Ponadto budynek jest wyposa穎ny w automatyczny system optymalizacji energii elektrycznej stale monitoruj帷y poziom jej zu篡cia (EA Credit 1.0) – t逝maczy Anna Baczkowska.

Warto doda, 瞠 firma Armstrong wykorzystuje 2 mln kW energii pochodz帷ej z czystych elektrowni wiatrowych, co stanowi 75% energetycznego zapotrzebowania Budynku 701 i jest 鈍iadectwem odpowiedzialnej polityki redukcji emisji dwutlenku w璕la (EA Credit 2.0).

Eko-Armstrong

Zasady zrównowa穎nego rozwoju oraz odpowiedzialnego i wspó貪raj帷ego z natur budownictwa stosujemy nie tylko we w豉snych inwestycjach i inicjatywach. Zach璚amy równie innych do ekologicznego my郵enia i budowania, m.in. inwestorów i architektów korzystaj帷ych z naszych produktów. Znaj帷 doskonale proces certyfikacji LEED, z ch璚i dzielimy si nasz wiedz i do鈍iadczeniem, s逝篡my rad i pomoc w doborze najbardziej optymalnych rozwi您a – podkre郵a Anna Baczkowska.

Aktywno嗆 proekologiczna firmy Armstrong to dzia豉nia zakrojone na szerok skal. Obejmuj one zarówno 鈍iadomie prowadzon, wewn皻rzn polityk 鈔odowiskow, jak i wspieranie projektów zewn皻rznych maj帷ych na celu ochron otoczenia i popraw ekosystemu. Firma Armstrong jest obecnie tak瞠 cz這nkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council).

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

Budynek 701 budownictwo biurowce Armstrong architektura Lancaster Budownictwo ARMSTRONG informacje budowlane

Zobacz tak瞠...

Sufity do biur teraz z medycznym poziomem higieny

2020-05-13

Sufity do biur teraz z medycznym poziomem higieny

Nowa rzeczywisto嗆 postpandemiczna w biurach to nie tylko zmiana modelu pracy, ale tak瞠 samych pomieszcze. Mniejsz uwag b璠ziemy zwraca na design wn皻rz, a wi瘯sz na ich higien. wi璚ej...

Eko trendy w dekoracji wn皻rz – na czym polegaj i jak je stosowa?

2019-11-07

Eko trendy w dekoracji wn皻rz – na czym polegaj i jak je stosowa?

砰jemy w naprawd ciekawych czasach dla designu. R闚nolegle obowi您uj r騜ne tendencje, z kt鏎ych ka盥y mo瞠 wybra co dla siebie. Od kilku sezon闚 niezmiernie popularne s style skandynawskie, kt鏎e w ostatnim czasie zyska造 silnych konkurent闚 w postaci art d嶰o oraz pochodnych boho, w tym stylu globalnego nomady, gromadz帷ego pami徠ki i artefakty z r騜nych zak徠k闚 鈍iata. wi璚ej...

Sklep budowlany online – o czym warto pami皻a przy zakupach

2019-03-22

Sklep budowlany online – o czym warto pami皻a przy zakupach

Czy kupujesz materia造 budowlane online? Wiele os鏏 si tego obawia poniewa boi si problem闚 z odsy豉niem towaru, pomy貫k przy wymiarach itp. Mamy te obawy, 瞠 dokonamy z貫go wyboru nie widz帷 produktu z bliska. Na szcz窷cie wiele tych problem闚 jest dzi ju nieaktualnych. Warto kupowa materia造 budowlane online, bo jest to obecnie bezpieczna i szybka metoda zakup闚, a w wielu przypadkach nawet lepsza ni na miejscu w sklepie. wi璚ej...

Dobra hurtownia na wag z這ta, czyli dlaczego kontakt ze specjalist ma kluczowe znaczenie?

2016-12-06

Dobra hurtownia na wag z這ta, czyli dlaczego kontakt ze specjalist ma kluczowe znaczenie?

W dobie sprzeda篡 internetowej mog這by si wydawa, 瞠 sprzeda tradycyjna odchodzi w zapomnienie – zw豉szcza w kontek軼ie wygody, szybko軼i realizacji zam闚ienia czy og鏊nego trendu przenoszenia wszelkiej aktywno軼i w sfer on-line. Jednak aktualna sytuacja hurtowni budowlanych wskazuje na co zupe軟ie innego. Dlaczego klienci wol zakupy w sklepach stacjonarnych? wi璚ej...

Nowa mapa warszawskich wie biurowych

2016-07-22

Nowa mapa warszawskich wie biurowych

Obiekty biurowe powstaj帷e w Warszawie przy熤i swoj wielko軼i istniej帷e biurowce wi璚ej...