Celem zielonego budownictwa jest wykorzystanie zasobów i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko budynków poprzez zwiększanie efektywności energetycznej. Zrównoważone budownictwo jest jednym ze sposobów ograniczania emisji CO2.

Jest to proces od projektowania poprzez budowę i użytkowanie aż po rozbiórkę budynku ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego.

Można to osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska, zmniejszenie energochłonności budynku, zazielenianie dachów i ścian budynków oraz terenów przylegających. Architekci korzystają z wielu różnych technik w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku, jedną z nich jest ogrzewanie, wentylacja i system naturalnego chłodzenia budynku. Energia odnawialna pozyskiwana przez panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz właściwa gospodarka odpadami są niezwykle istotne.

– Przyszłością budownictwa jednorodzinnego jest zrównoważone budownictwo – mówi Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. – Niebagatelną kwestią jest też architektura wpisująca się w lokalne uwarunkowania terenu. Bardzo ważny jest wybór właściwego projektu domu.

Na przykład cechy wyróżniające projekty domów z kolekcji Natura Archeton Sp. z o.o. ułatwiają spełnienie warunków stawianych budynkom na obszarach objętych ochroną krajobrazu naturalnego, takich jak parki krajobrazowe i ich otuliny. Nie dyskwalifikują ich jednak przy wyborze do zabudowy na innych terenach, zwłaszcza wiejskich. Rzuty domów mają kształt wydłużonego prostokąta. Bryła zbudowana na takich proporcjach jest typowa dla tradycyjnej architektury ludowej wszystkich regionów Polski. Dachy są proste, najczęściej dwuspadowe; czterospadowe mają długość kalenicy przekraczającą 1/3 długości całego dachu. Kąt nachylenia połaci jest nie mniejszy niż 35°. Okna bywają niewielkie, często z podziałem na mniejsze kwatery. Całości dopełniać mogą detale w klimacie rustykalnym: drewniane słupki i balustrady, okiennice, ganki. Specjalnym elementem tej kolekcji są projekty domów w technologii bala drewnianego.

Źródło: www.archeton.pl

za www.otwarty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *