Czyszczenie instalacji przemysłowych wymaga zastosowania szerokiego spektrum technologii, metod i narzędzi, niezbędnych w celu zabezpieczenia i skutecznego oczyszczenia wybranej przestrzeni. Zastosowanie tych metod w poniższych przypadkach, gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo realiz

Czyszczenie kanalizacji

Instalacje kanalizacyjne są przykładem dość specyficznych przestrzeni, których oczyszczanie musi odbywać się na podstawie odpowiednich metod, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Jest to szczególnie istotne ze względu na gazy, które – w niektórych sytuacjach – mogą wypełniać oczyszczaną przestrzeń.

Dlatego przy oczyszczaniu kanalizacji, stosuje się z reguły metodę hydrodynamiczną, polegającą na wpompowaniu dużej ilości wody, bezpośrednio do danej instalacji. Dzięki bardzo dużemu ciśnieniu, metoda ta jest bardzo skuteczna (ciśnienie dochodzi nawet do 3 000 bar!). Czyszczenie przemysłowe za pomocą wody, redukuje do zera ewentualne ryzyko wybuchu. 

Czyszczenie zbiorników

Zbiorniki przemysłowe także wymagają zastosowania odpowiednich technologii czyszczących. W tym przypadku sprawdzają się dwie podstawowe metody:

1. Metoda wodna – polega na zastosowaniu wody, która ze względu na chemiczną neutralność, nie będzie w żaden sposób reagować ze znajdującymi się wewnątrz zbiornika chemikaliami.

2. Metoda piaskowa – opiera się na zastosowaniu piasku, który na wskutek wysokiego ciśnienia wylotowego, doprowadza do mechanicznego oczyszczania ścian wewnętrznych zbiornika. Piasek ten jest najczęściej mieszany z powietrzem wylotowym, dzięki czemu jego energia kinetyczna jest jeszcze większa.

Czyszczenie wymienników ciepła

Wymienniki ciepła to kolejna grupa urządzeń przemysłowych, która wymaga oczyszczania za pomocą silnego strumienia wody. Jest to konieczne z kilku powodów.

1. Konstrukcja tych zbiorników umożliwia przepływ dużej ilości wody, co sprawia, że dokładne oczyszczenie ich wnętrza nie będzie możliwe, bez zastosowania silnego, wodnego strumienia.

2. Oczyszczenie wnętrza wodnych wymienników cieplnych, często wiąże się z koniecznością zastosowania silnych środków usuwających kamień. Oznacza to, że w naturalny sposób będzie on pozostawał na dnie zbiornika, co wymusi jego wypłukanie z wnętrza zbiornika.

Podsumowując, oczyszczanie przemysłowe opiera się przede wszystkim na zastosowaniu wody, która ze względu na swoje właściwości chemiczne, doskonale sprawdza się do usuwania zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych o różnym zastosowaniu. Tekst powstał na podstawie informacji ze strony http://www.buchen.pl/pl/uslugi/uslugi-czyszczenia-dla-przemyslu/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *