Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa znacznie przyspieszył wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – tzw. wuzetek. To m.in. efekt skrócenia terminów na opiniowanie wniosków oraz zmiany formy kontaktu z inwestorem. Średni termin wydania wuzetki w tym roku to trzy miesiące!


Szybsze wydawanie wuzetek jest możliwe dzięki wprowadzeniu kilku nowych zasad. Przede wszystkim Prezydent Miasta zobowiązał jednostki opiniujące wnioski do wydawania opinii w terminie dwóch tygodni, a w przypadku postępowań ULICP – do tygodnia. Jeśli we wniosku czegoś brakuje, urzędnik w miarę możliwości kontaktuje się z inwestorem telefonicznie lub mailowo. Dzięki temu wnioskodawca może szybciej dostarczyć potrzebne, brakujące dokumenty.

Sprawy trudne i złożone rozstrzygane są w oparciu o konsultacje z Głównym Architektem Miasta.
Do końca listopada tego roku Wydział Architektury wydał 3919 decyzji o warunkach zabudowy – to o 400 więcej decyzji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. (kinga.sadowska@um.krakow.pl)

Filip Szatanik
Zastępca Dyrektora ds. Informacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *