Systemy ramion nośnych są ergonomicznymi łącznikami pomiędzy maszynami, osprzętem eksploatacyjnym oraz personelem. Stawiane im wymagania są coraz większe. Nowy, wszechstronny system modułowy Rittal oferuje użytkownikowi spójność w zakresie funkcji, instalacji oraz planowania, pozwalając na obciążenia do 180 kg.

Dzięki wykorzystaniu systemów ramion nośnych zamocowane na nich panele sterowania mogą być odwracane i pochylane. Operator może w każdej chwili dokładnie widzieć, co dzieje się z maszyną. Obecnie stosowane systemy ramion nośnych powinny umożliwiać szybki montaż, a także łatwe dostosowanie do wymagań poszczególnych instalacji. Muszą mieć jednorodną konstrukcję i być zdolne do przenoszenia dużych obciążeń. Ponadto powinny być łatwe do wyregulowania i ułatwiać poprowadzenie okablowania. Wszystkie te wymagania spełnia system ramion nośnych firmy Rittal: 60/120/180.

 

Wszechstronny system modułowy Rittal oferuje użytkownikowi spójność w zakresie funkcji, instalacji oraz planowania w ramach jednej konstrukcji

Modułowe systemy ramion

Dzięki inteligentnie zaprojektowanemu systemowi modułowemu, oferującemu urządzenia o spójnej konstrukcji w szerokim zakresie obciążeń, konstruktorzy maszyn i instalacji produkcyjnych mogą znaleźć rozwiązania ramion nośnych spełniające dowolne wymagania. Uzyskują przy tym znaczne oszczędności czasu potrzebnego na instalację, regulację oraz obsługę.

Konstrukcje ramion nośnych – w ramach systemu – mogą być tworzone dla obciążeń 60, 120 oraz 180 kg (przy długości wysięgnika 1m) w ramach jednorodnego systemu funkcji, metod instalacji oraz projektowania. System ramion nośnych, złożony z sekcji nośnych, zawiasów pośrednich i elementów kątowych, może być zamontowany na wierzchniej części maszyny lub na panelu bocznym. Dostępny jest również montaż na podstawie lub ścienny, przy użyciu elastycznego zestawu złączy lub zawiasów oraz poziomy wylot do montażu oprzyrządowania. Ponadto adaptery wchodzące w skład systemu umożliwiają dostosowanie konstrukcji do odpowiednich przekrojów kolejnych sekcji ramienia nośnego systemu Rittal, np., gdy konieczne jest przenoszenie większych obciążeń.

Otwarte systemy ramion

Dostępne są także sekcje nośne w wersji otwartej, w kształcie litery X. Ten wariant, o długościach 500, 1 000 oraz 2 000 mm, oferuje użytkownikowi dwa odrębne kanały kablowe w każdej sekcji. Pozwala na odrębne poprowadzenie kabli sterujących i zasilania, a tym samym uniknięcie niepożądanych sprzężeń. Zdejmowane pokrywy na elementach kątowych, połączeniowych i złączach umożliwiają łatwy dostęp do okablowania. Dzięki otwartym przekrojom, posiadającym stopień ochrony IP 54, użytkownik może szybko i łatwo zainstalować okablowanie – nawet w przypadku złącz DVI lub VGA – w dowolnym momencie eksploatacji ramienia.

Łatwe użytkowanie

Fakt, że już zainstalowane ramiona nośne mogą być z łatwością regulowane, lub w dowolnym momencie można ograniczyć ich zakres rotacji, świadczy o tym, jak bardzo przemyślana konstrukcja systemu ułatwia jego użytkowanie. Nie ma potrzeby demontowania żadnych elementów – wystarczy zdjąć pokrywę odpowiedniego elementu ramienia i wyregulować układ. Jeżeli konieczne jest ograniczenie zakresu rotacji ramienia, równie łatwo można tego dokonać za pomocą śruby umieszczonej wewnątrz obrotowej podstawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *