Dane GUS o lutowym spadku sprzedaży detalicznej o 0,8 proc. w porównaniu z lutym 2012 roku, a w ujęciu miesięcznym – o 2,6 proc. są zgodne z prognozami Pracodawców RP

Najnowsze dane GUS to kolejne potwierdzenie tego, że konsumpcja indywidualna na dłuższy czas przestała być motorem napędowym naszej gospodarki – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. – Jeszcze kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się, czy Polacy będą obniżać poziom swojego życia, czy też raczej sięgną po oszczędności. Dziś już wiemy, jaką drogę wybrali – dodaje ekspert.

Warto podkreślić, że dopiero w lutym – po 7 miesiącach stabilizacji lub spadku realnego poziomu wynagrodzeń w ujęciu rok do roku – nastąpił ich wzrost. W tej sytuacji trudno wymagać od konsumentów, że będą wydawali coraz więcej, tym bardziej że zewsząd słyszą o trudnej sytuacji gospodarczej.

Kolejne dane o sprzedaży detalicznej są uzależnione od kondycji rynku pracy. Zakładając, że od marca do października poziom bezrobocia będzie spadał, w następnych miesiącach można być lekkim optymistą – kończy ekspert Pracodawców RP.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500. firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

źródło Pracodawcy RP

PR
AF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *