Od czerwca 2023 r. prawo budowlane w Polsce przeszło rewolucyjne zmiany, umożliwiając budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw. bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, co oznacza znaczne uproszczenie procedur prawnych​​.

Domy jednorodzinne muszą być wolno stojące, nie mogą mieć więcej niż dwie kondygnacje, a ich powierzchnia musi mieścić się w granicach działki. Nadzór nad budową powinien prowadzić profesjonalny kierownik budowy, ale dla budynków poniżej 70 mkw. nie jest on wymagany.

Ustawa ma na celu usprawnienie procedur oddawania do użytkowania obiektów budowlanych. W ramach tych zmian wprowadzono elektronizację procedur oraz działalności organów administracji publicznej, co obejmuje obligatoryjny obieg dokumentów drogą cyfrową. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie kompletnych dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w formie elektronicznej​.

Jednym z ważnych elementów nowelizacji jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej, co umożliwia inwestorowi monitorowanie wpisów z dowolnego miejsca, bez konieczności obecności na budowie​​.

Pomimo tych uproszczeń, prawo przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ nadzorczy w stosunku do zgłoszenia takiego budynku gotowego do zamieszkania, szczególnie w przypadku inwestycji innych niż budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Dotyczy to przede wszystkim budowy takich budynków przez deweloperów lub budowy budynków trzykondygnacyjnych, lub wystających tarasem czy balkonem na inną posesję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *