Biały, błyszczący w słońcu puch stanowi malowniczy widok, ale jego obecność na połaci może być poważnym zagrożeniem. Przed zbliżającą się zimą warto sprawdzić, czy zrobiliśmy wszystko, by zadbać o trwałość dachu i bezpieczeństwo ludzi

Odpowiednie zabezpieczenie dachu przed negatywnymi skutkami opadów śniegu wymaga szeregu czynności na różnych etapach wznoszenia i użytkowania domu. Dobierając projekt oraz podczas budowy, trzeba pamiętać o uwzględnieniu osłon przeciwśniegowych takich jak płotki czy bale oraz śniegołapy. W trakcie eksploatacji powinno się robić regularne przeglądy, by mieć pewność, że dach przed zimą jest w dobrym stanie. Gdy na połaci pojawi się dużo białego puchu, nie wolno zapomnieć o odśnieżaniu. Zastosowanie wymienionych środków to gwarancja, że nawet przy znacznych opadach śniegu dach pozostanie bezpieczny dla mieszkańców domu oraz osób przechodzących w jego pobliżu, a pokrycie nie ulegnie zniszczeniu.

Dach stromy zimą

Sposób przygotowania dachu do zimy zależy w dużej mierze od jego kształtu. W przypadku dachów stromych jednym z najpoważniejszych problemów jest brak kontroli nad masą śniegu, zsuwającą się z mocno nachylonej połaci. Naprzemienne opady deszczu oraz śniegu, częsta zmiana temperatury otoczenia, a w efekcie rozpuszczanie się spodniej warstwy śniegu i ponowne jej zamarzanie powodują, że pokrywa śnieżno-lodowa nabiera bardzo dużej wagi. Jej spadanie poza połać stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla przechodzących w pobliżu osób – osuwający się w dużej masie śnieg może również uszkadzać znajdujące się pod krawędzią dachu samochody, a także rynny i inne elementy dachu, które znajdą się na jego drodze, takie jak kominki odpowietrzające. Z tego względu na dachach stromych powinno się stosować przede wszystkim dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwśnieżnych: płotki i drewniane bale, montowane przy dolnej krawędzi dachu, które zatrzymają zsuwający się z połaci biały puch, oraz rozmieszczone na całej połaci śniegołapy, chroniące przed naporem śniegu inne elementy dachu, a tym samym dbające o jego trwałość.

Płotki przeciwśniegowe

Osłony montowane przy brzegu dachu, zatrzymujące śnieg zsuwający się z połaci, to przede wszystkim płotki przeciwśniegowe oraz drewniane bale. Płotki wykonywane są najczęściej ze stali lub aluminium. Ich powierzchnie mogą być pokryte odpowiednimi powłokami poliestrowymi, co umożliwia dopasowanie do koloru pokrycia. Najczęściej widoczne są na budynkach użyteczności publicznej lub innych, znajdujących się w pobliżu ruchliwych ulic i chodników. Jeśli projekt nie zakłada ich zastosowania, warto skonsultować z dekarzem dodanie tego elementu. Instalacja płotków jest możliwa również na gotowym dachu. Montuje się je poprzez przykręcenie do łaty, więc jeśli pokrycie jest już ułożone, trzeba ściągnąć fragment w miejscu mocowania płotków. Na­le­ży w tym celu pod­wa­żyć i za­kli­no­wać da­chów­kę po le­wej stro­nie oraz da­chów­kę w rzę­dzie po­wy­żej. Je­śli w tym miej­scu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed wy­ję­ciem da­chów­ki za­sła­nia­ją­cej ła­tę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci wspornika, najprawdopodobniej trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować zamki. Rozstaw elementów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczęściej umieszcza się je w drugim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. – Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, w celu uniknięcia uszkodzenia płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów tych elementów – radzi Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben.

Ochrona przed śniegiem na połaci

Zsuwający się po połaci śnieg może również uszkadzać elementy pokrycia dachu, które znajdą się na jego drodze. Dlatego uzupełnieniem osłon przeciwśnieżnych montowanych przy okapie są akcesoria rozmieszczane na całej połaci, takie jak śniegołapy. Ich zadaniem jest zatrzymanie lub przynajmniej rozdzielenie zsuwającej się masy śnieżnej na mniejsze części. Umiejscowienie śniegołapów jest związane z lokalizacją innych elementów dachowych. Przykładowo, aby zagwarantować skuteczną ochronę kominkom odpowietrzającym, należy umieścić śniegołapy bezpośrednio nad nimi. Decyzję o montażu śniegołapów powinno się podjąć przed układaniem dachówek na dachu, ponieważ konieczne będzie przybicie dodatkowej łaty.

Przeglądy

Kontrola stanu technicznego dachu jest ważna nie tylko w okolicach sezonu zimowego. Dach powinien być poddawany regularnym przeglądom minimum co 2-3 lata. Czasem na pozór drobna usterka może być przyczyną poważnego problemu, a wtedy nieunikniony stanie się kosztowny remont. Dach po przeglądzie, na którym zamontowane są osłony przeciwśniegowe przy okapie, a na połaci zastosowane śniegołapy, jest gotowy na początek śnieżnej zimy. To jednak nie koniec walki z białym zagrożeniem. Jeśli dach pokryje gruba warstwa śniegu, trzeba go usunąć.

Kiedy odśnieżać?

Kilka centymetrów śniegu na połaci nie stanowi zagrożenia. Jeśli jednak zbierze się znaczna jego ilość, każdy dach należy odśnieżyć. Szczególnie ważne jest usuwanie śniegu z dachów płaskich. Zaniedbania w tej kwestii mogą prowadzić do tragicznych w skutkach katastrof budowlanych, co niestety miało miejsce w poprzednich latach. Odśnieżanie powinno się zlecić wyspecjalizowanej ekipie, która fachowo pozbędzie się warstwy śnieżno-lodowej. Nie można powierzać tego zadania przypadkowym osobom, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcji dachu. Warto podkreślić, że odśnieżanie dachu to nie kwestia dobrej woli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w okresie zimowym zarządcy nieruchomości i przedsiębiorcy muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

fot. Röben

Źródło tekstu: PR

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *