Roboty budowlane finansowane ze środków publicznych

Realizacja robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych – pod takim hasłem zorganizowane zostanie seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura 2011. W trakcie seminarium, które prowadzić będą specjaliści z firmy Konsultanci Zamówień Publicznych, uczestnicy dowiedzą się m.in. o postępowaniu z omyłkami w kosztorysie, w jakiej sytuacji wykonawca może trafić na czarną listę zamawiającego, czy też o problemach z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi. Natomiast na stoiskach wystawców będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą produktów, usług i rozwiązań stosowanych w infrastrukturze miejskiej i drogowej. Targi Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

– Budownictwo drogowe w Polsce przeżywa swoje najlepsze lata. Szacuje się, że wartość robót drogowych zrealizowanych w tym roku przez GDDKiA oraz wszystkie samorządy ma przekroczyć  30 mld zł. Dzięki inwestowaniu w budowę kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, ważnych zwłaszcza z uwagi na  organizowane w Polsce rozgrywki EURO 2012, a także angażowaniu nakładów inwestycyjnych w drogi lokalne, biznes drogowy to łakomy kąsek z ekonomicznego punktu widzenia dla firm branży budowlanej. Środki na inwestycje drogowe w zdecydowanej większości pochodzą z funduszy publicznych warto zatem dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę realizując tego rodzaju prace budowlane. Doskonałą ku temu okazją będzie właśnie nasze seminarium organizowane na Targach Infrastruktura – mówi Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.  

Praktyczna wiedza
Podczas seminarium „Realizacja robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych” eksperci poradzą jak poprawiać omyłki w kosztorysie zawarte w ofercie z ceną kosztorysową i ryczałtową. Co więcej, podpowiedzą, jaki jest dozwolony zakres zmian umowy o roboty budowlane, a także jak należy postępować przy zlecaniu robót dodatkowych i uzupełniających. W trakcie spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiedzialności członków konsorcjum za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych. Uczestnicy będą mogli poznać także przesłanki warunkujące wpis na czarną listę zamawiającego, czy możliwości jednostronnego rozwiązania umowy.

Cała oferta dla branży w zasięgu ręki
Targi Infrastruktura to doskonała okazja dla przedstawicieli branży budowlanej, by zapoznać się z  najnowszymi rozwiązaniami w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej, które pojawiły się na rynku. Przez trzy dni wydarzenia na stoiskach zaprezentowane zostaną różnorodne oferty firm wykonawczych i usługowych, producentów i dystrybutorów maszyn oraz urządzeń budowlanych,  kruszyw i surowców wykorzystanych do budowy dróg czy autostrad. Ponadto, nie zabraknie też propozycji dostawców rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego. Wydarzenie umożliwi też zapoznanie się z ofertą projektantów, firm zajmujących się architekturą zieleni oraz wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.

Patroni i partnerzy
Honorowy patronat nad IX edycją Targów Infrastruktura objęli Minister Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została patronem merytorycznym imprezy. Ponadto wydarzenie organizowane jest również we współpracy merytorycznej z Sejmową Komisją Infrastruktury, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Ogólnopolską Izba Gospodarczą Drogownictwa, Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Województw RP.

Uczestnictwo w targach jest bezpłatne po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem strony www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu w godzinach otwarcia imprezy. Więcej informacji na temat Targów Infrastruktura 2011 czy seminarium Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

***
Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA są organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz czołowymi organizacjami branżowymi. Targi Infrastruktura gromadzą zarządców dróg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorów branżowych z Polski i zagranicy, reprezentantów firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni. Targi Infrastruktura stanowią platformę do poznania rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami oferującymi produkty i usługi w tym zakresie.


Tradycje Targów Infrastruktura sięgają 1995 r. Do 2002 r. były organizowane przez MT Polska pod nazwą Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywały się już jako Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA. Od 2009 roku organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie przez należącą do Grupy MT Polska spółkę MT Targi.


MT Targi są największym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czołowych organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce. Spółka należy do Grupy MT Polska i odpowiada za kompleksową obsługę i przygotowanie imprez targowych. Organizuje również najważniejsze wydarzenia targowe w Polsce dla różnych branż, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *