Przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych – szkolenie z przepisów konwencji ADR.

Konwencja ADR dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, to międzynarodowe porozumienie sporządzone w Genewie pod koniec lat 50. XX wieku. Pierwotnie podpisało ją 9 państw, Polska zrobiła to w 1975 roku.

Jej przepisy są nowelizowane w cyklu dwuletnim, więc wszyscy pracodawcy, których ona dotyczy powinni trzymać rękę na pulsie. Na przykład od 2003 roku każda firma związana z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, czyli przewoźnicy, firmy odbierające i wysyłające towary, są zobowiązani do współpracy z doradcą ds. Bezpieczeństwa. Warto inwestować w profesjonalne szkolenia dotyczące teamtyki ADR. W jednym z największych polskich serwisów szkoleniowych znajdziemy jedno z nich (Zobacz tutaj listę szkoleń BHP).

Organizatorem szkolenia „Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie” jest firma Effect Group Sp. z o.o. Adresaci szkolenia to kadra kierownicza, pracownicy służb BHP, ochrony środowiska oraz wszelcy pracownicy zaangażowani w pakowanie, przewóz, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych, czyli na przykład operatorzy urządzeń przeładunkowych, magazynierzy, pakujący, konwojenci, kierowcy, wożący towary niebezpieczne na warunkach wyłączeń z ADR.


Szkolenie jest przygotowane w ten sposób by jego uczestnik poznał regulacje prawne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Korzyści z odbycia tego szkolenia Bhp:

– Umiejętność rozpoznawania zagrożeń i sposobu postępowania z materiałem w oparciu o oznaczenia i opisy udostępnione w dokumentacji przewozowej i na opakowaniach.
– Wiedza na temat obszarów w przedsiębiorstwie gdzie mają zastosowanie przepisy o drogowym transporcie towarów niebezpiecznych oraz zorganizowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
– Wpływ na finanse firmy, poprzez obniżenie kosztów wynikających z umiejętnego stosowania przepisów ADR. Korzyścią jest także uniknięcie kar za nieświadome niestosowanie się do przepisów.

Główne zagadnienia na szkoleniu to:
– Jak stwierdzić, czy podlegamy pod przepisy transportowe dotyczące towarów niebezpiecznych?
– Charakterystyka aktów prawnych, które regulują transport drogowy towarów niebezpiecznych.
– Jakie obowiązki mają uczestnicy transportu towarów niebezpiecznych?
– Jakie są zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz charakterystyka zagrożeń?
– Omówienie oznakowania towarów niebezpiecznych; dokumentacja przewozowa.
– Przepisy dotyczące pojazdów.
– Wyłączenia z przepisów ADR.
– Postępowanie w przypadkach awaryjnych.
– Ochrona towarów niebezpiecznych.
– Stosowanie przepisów ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych.
– Warsztaty praktyczne.

Link do szkolenia: http://www.szkolenia24h.pl/oferta/przepisy-adr-w-gospodarce-odpadami-magazynowaniu-chemikaliow-i-transporcie/39312,208765/


grafika: By Mampato – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6532914Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *