Ocena ryzyka zawodowego przyczynia się w sposób znaczący do ochrony zdrowia i życia pracowników. Do jej przeprowadzenia zobowiązany jest każdy pracodawca, a jej przeprowadzenie pozwala zapewnić w firmie bezpieczne warunki pracy, a także na bieżąco kontrolować stopień zagrożenia w miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego – czym jest?

Ocena ryzyka zawodowego polega na zidentyfikowaniu ryzyk, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników w ich miejscu pracy w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami. Dzięki analizie oceny ryzyka zawodowego można ocenić, czy zastosowane środki zaradcze, których celem jest eliminowanie zagrożeń są skuteczne, czy jednak można jeszcze coś zrobić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników, podczas wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych.

Ocena ryzyka zawodowego – na czym polega?

Aby w sposób jasny pokazać, na czym polega ocena ryzyka zawodowego, należy posłużyć się przykładem. W tym celu przeanalizujemy pracę na stanowisku sprzątaczki, która pracuje w biurowcu, na jednym piętrze (bez progów i schodów), która nie wykonuje pracy na wysokości (nie myje okien, oświetlenia). Do jej zadań należy: odkurzanie, ścieranie kurzy, opróżnianie zmywarki i wyrzucanie odpadów oraz mycie urządzeń sanitarnych. Ocena ryzyka zawodowego będzie polegała w tym przypadku na: przeanalizowaniu zakresu obowiązków sprzątaczki, określeniu zagrożeń, które występują w trakcie wykonywanej przez niej pracy. W konsekwencji następuje ustalenie jak można zapobiec wystąpieniu tych zagrożeń i ewentualnie wydanie dalszych zaleceń, jeżeli dotychczasowa ochrona jest niewystarczalna.

Osoba zajmująca się sprzątaniem, jest narażona na:

zagrożenia biologiczne (grzyby, pasożyty, bakterie), które mogą pojawić się podczas mycia toalet, wyrzucania odpadów – skutek: mogą pojawić się alergie, zatrucia, choroby skóry; zagrożenia fizyczne (uderzenie przez spadający przedmiot np. kubki, potknięcie się, kontakt z ostrymi narzędziami np. nożami) – skutek: osoba pracująca może doznać potłuczenia, zwichnięcia, złamania; zagrożenia chemiczne (kontakt ze środkami czyszczącymi) – skutek: osoba pracująca może doznać uszkodzenia skóry, uczulenia, oparzenia. Aby uniknąć skutków zagrożeń biologicznych i chemicznych należy przeszkolić pracownika (instruktaż stanowiskowy) oraz pouczyć pracownika, jak ma pracować np. że istnieje konieczność pracy w rękawiczkach. Zaś w przypadku zagrożeń fizycznych, że powinien chodzić w butach z dobrą przyczepnością. A z kolei pracodawcę poinformować, że kable powinien tak ułożyć, aby zminimalizować ryzyko zaplątania się nogą o kabel w trakcie wykonywanej pracy.

Ocena ryzyka zawodowego – kto może ją wykonać?

Oceny ryzyka zawodowego może dokonać specjalista od spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który na co dzień prowadzi szkolenia bhp, w tym szkolenie bhp z zakresu instruktażu stanowiskowego. Specjalista BHP przeszkoli pracownika z zakresu ryzyk zawodowych i sposobach radzenia sobie z tymi ryzykami w trakcie wykonywania zadań służbowych. Zaś pracodawcy zwróci uwagę na występujące zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *