Domowe magazyny energii staną się kluczowym ogniwem transformacji energetycznej. Dlaczego?

Odnawialne źródła energii (OZE), to segment, na którym będzie opierała się transformacja w sektorze energetyki w najbliższych dekadach. Udział rozproszonej energii będzie rósł nie tylko w skali makro, ale przede wszystkim w skali mikro. Z tej przyczyny na rynku rośnie popularność domowych magazynów energii, których rola w zmianach rynkowych jest nieprzeceniona.

Domowe magazyny energii – kluczowy element transformacji energetycznej

Zastąpienie tradycyjnych elektrowni systemowych będzie w kolejnych latach głównym tematem nie tylko w samej branży, ale w szeroko pojętej debacie publicznej w Polsce. Aby móc efektywnie przeprowadzić transformację w sektorze, kluczowe jest sprostanie wyzwaniom, które stawiają przed sobą OZE. Mowa o kwestii magazynowania wytworzonej energii. Z uwagi na fakt, iż odnawialne źródła energii mają charakter sezonowy, a więc dostarczają energię w odstępach nierównomiernych, na rynku powstaje pewna asymetria. Aby móc dostarczać energię według potrzeb, należy ją odpowiednio magazynować. 

Sam proces magazynowania zaczyna się w momencie przekształcania energii elektrycznej, która następnie jest przechowywana. To innowacyjna metoda, która wkrótce ma okazać się siłą napędową wielu gospodarek świata. Jej nieprzeceniony potencjał widać również w Polsce, wciąż uzależnionej od węgla, gdzie w kolejnych latach utworzy się podatny grunt do inwestowania w OZE. Magazyny energii wydają się zatem niezbędnym ogniwem łańcucha przemian gospodarczych. 

Prywatne magazyny energii w perspektywie inwestycyjnej 

Magazyny energii są korzystne, pod względem prywatnych inwestycji, gdyż stanowią ważny element bezpieczeństwa energetycznego. Wykorzystanie ich jest dobrym rozwiązaniem, gdy pojawia się niskie zapotrzebowanie, niskie koszty wytwarzania lub przerywany charakter produkcji (sezonowość). Domowe magazyny energii warto rozważyć w warunkach ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym, dynamicznego wzrostu cen energii oraz zmieniających się potrzeb rynku. To rozwiązanie, które pozwala uniezależnić się od zewnętrznych podmiotów. Ponadto znajduje zastosowanie niezależnie od lokalizacji, przy odpowiednim doborze narzędzi. 

Badania pokazują również, że magazyny energii mogą istotnie pomóc w zwalczaniu błędów prognozowania oraz usuwaniu barier w podłączaniu odnawialnych źródeł energii do sieci różnych napięć. Pozwalają również przesuwać szczytowe wartości zapotrzebowania za pomocą magazynowania energii poza szczytem. Międzynarodowe instytucje o wysokiej renomie wskazują, że to właśnie prywatne magazyny będą odgrywać niezwykle ważną rolę w postępie na rynku energetycznym. Co więcej, magazynowanie zostało zdefiniowane jako kluczowe narzędzie skoordynowanego i niezawodnego działania połączeń energetycznych.

Oczywiste jest, że gdy OZE produkują energię, może występować na nią niskie zapotrzebowanie. Gdy zaś pojawia się wysoki popyt, warunki atmosferyczne są niesprzyjające, co sprawia, że powstaje niedobór na rynku. Problem w skali mikro mogą rozwiązać prywatne magazyny energii. Dzięki nim zapewniona zostaje stabilność dostaw oraz, co niezwykle istotne, parametrów dostarczanej energii. To przede wszystkim inwestycja we własne bezpieczeństwo energetyczne. Co istotne, magazyny zaspokajają zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby. Wraz z postępem transformacji, ich koszt będzie się zwracał, pozwalając jednocześnie na zachowanie stabilności energetycznej w trudnych warunkach makroekonomicznych. 

Bibliografia:

1. E. Mataczyńska, Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie, Instytut Polityki Energetycznej, 2016. 

2. B. Adamska, Magazyny energii niezbędnym elementem transformacji energetycznej, ADM Poland, Energetyka Rozproszona, 2022. 

3. A. Babiarz, P. Kolasa, Magazyny energii po zmianach prawa energetycznego, „Nowa Energia”, 2021. 

4. Raport WWF Polska, Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii, Warszawa, 2020. 

5. B. Adamska, Magazyny energii w domowych systemach PV, ADM Poland, Informator Instalacyjny-murator, 2017. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *