Nowa siedziba Muzeum Śląskiego na pewnych fundamentach

Lafarge dostarczył około 1000 m3  betonu fundamentowego na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. W ramach inwestycji placówka przeniesie się do centrum miasta na poprzemysłowy obszar dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Na terenie kompleksu powstanie również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Inwestycja jest w 85% współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2013 roku.

Międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego wygrała austriacka pracownia Riegler Riewe Architekten ZT-Ges.m.b.H z Grazu. Projekt dotyczy zagospodarowania około 2,7 ha, co stanowi 1/3 terenu przeznaczonego na budowę muzealnego kompleksu na terenie byłej kopalni „Katowice”. Projekt zakłada, że wszystkie kondygnacje głównego budynku znajdą się pod ziemią. Łącznie powierzchnia wystawiennicza zajmie ponad 6 tys. m2, na których znajdzie się sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska.

Na powierzchni staną jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Takie rozwiązanie gwarantuje, że położone w głębi terenu zabytkowe budynki starej kopalni nie zostaną zasłonięte nową budowlą. Według założeń projektu pochodzące z przełomu XIX i XX wieku obiekty pokopalniane zostaną zaadoptowane i przekształcone w powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową z panoramą na Silesię.

Lafarge dostarczył ok. 1000 m3 betonu fundamentowego dla podwykonawców pierwszego etapu inwestycji. Beton przeznaczony był na pale fundamentowe oraz ściany szczelinowe.– Pale fundamentowe były wylewane metodą kontraktorową. Receptura mieszanki betonowej musiała więc zapewniać odporność betonu na segregację, dobrą zdolność rozpływu, długą urabialność potrzebną na czas formowania pali. Ze względu na silne zagrożenie karbonatyzacją betonu, przygotowaliśmy beton C25/30 w klasie ekspozycji XC4 o maksymalnym uziarnieniu 8mm, wodoszczelny w stopniu W8 – wyjaśnia Michał Drabczyk, Technolog Betonu w Lafarge. Przy tej inwestycji wymagana była również niska nasiąkliwość betonu, którą określono na poziomie poniżej 5,0%. Aby uzyskać wszystkie wymagane parametry do wykonania mieszanki betonowej został zastosowany cement hutniczy CEM III/A 32,5 N LH/HSR/NA oraz dodatek popiołu lotnego. Jako domieszkę użyto plastyfikator polimerowy, który gwarantuje silne upłynnienie mieszanki wymagane w tego rodzaju konstrukcjach oraz długie utrzymanie konsystencji – dodaje Michał Drabczyk. Z kolei na realizację ścian oporowych zaprojektowaliśmy beton C25/30 w klasie ekspozycji XC4. Beton używany do tego typu konstrukcji powinien również być szczelny i odporny na działanie ujemnych temperatur, dlatego też zaprojektowana mieszanka odznaczała się wodoszczelnością w stopniu W10 oraz mrozoodpornością w stopniu F150. Zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu zastosowano cement portlandzki CEM I 42,5 N MSR/NA oraz kruszywo łamane granitowe. Dodatkowo, każda partia wbudowanego betonu poddana została kontroli laboratoryjnej w celu sprawdzenia deklarowanych parametrów betonu – tłumaczy Michał Drabczyk.

Wartość całego projektu to ponad 324 mln zł, z czego 85% zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe środki zostały zapewnione przez Województwo Śląskie. Inwestycja, która dostała również dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znakomicie wpisze się w ofertę kulturalną i edukacyjną, a także zwiększy atrakcyjność Katowic i całego Śląska.

Szczegółowe informacje na temat produktów Lafarge można znaleźć na stronie internetowej: www.lafarge.pl
Informacje o Lafarge

Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych.
W 2011 r. już po raz siódmy z rzędu Grupa Lafarge została umieszczona na „Liście 100 globalnych korporacji najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i jakość codziennego życia.

źródło: PR


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *