Infrastruktura dla szybkich kolei, trakcje, tabor kolejowy, sterowanie ruchem czy zarządzanie logistyką – to wiodące tematy konferencji „Koleje dużych prędkości w Polsce”, która odbędzie się 15 listopada w ramach I Salonu Kolei Dużych Prędkości „SUPERKOLEJ 2011” organizowanego na Targach Infrastruktura 2011. Spotkanie zostanie przygotowane przez działający przy Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk Zespół ds. Kolei Dużych Prędkości. Będzie to okazja do zaprezentowania prac naukowo-badawczych i inwestycji dotyczących projektu budowy linii kolejowej dla ruchu pasażerskiego do 360 km/h. I Salon Kolei Dużych Prędkości, którego celem jest promowanie budowy szybkich kolei w naszym kraju i IX Targi Infrastruktura 2011 odbędą się w dniach 15-17 listopada w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu podczas wydarzenia.

Budowa kolei dużych prędkości w naszym kraju jest zagadnieniem bardzo aktualnym. Doskonałą okazją, by porozmawiać na ten temat, będzie pierwszy w Polsce Salon Kolei Dużych Prędkości organizowany na Targach Infrastruktura, którego celem jest promowanie  budowy szybkich kolei na terenie naszego kraju. Zachęcam do uczestnictwa w  tym wyjątkowym spotkaniu, a także do odwiedzania stoisk wystawców, którzy przez trzy dni będą prezentować rozwiązania z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej, w tym również propozycje dla kolejnictwa – mówi Urszula Potęga, prezes MT Targi, organizatora Targów Infrastruktura.

Nauka i biznes dla Kolei Dużych Prędkości

I Salon Kolei Dużych Prędkości (KDP) i konferencja „Koleje dużych prędkości w Polsce” umożliwią spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu zainteresowanych budową szybkiej kolei w Polsce. Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Konferencji objął dr Krzysztof Jaroszyński, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. W trakcie spotkania omówione zostaną wybrane problemy związane z infrastrukturą i nawierzchnią dla szybkich pociągów. Co więcej eksperci dokonają przeglądu nawierzchni bitumicznych stosowanych w KDP, a także opowiedzą na temat współpracy taboru z nawierzchnią KDP. Uczestnicy dowiedzą się też, jak zarządzać wiedzą na rzecz inwestycji i eksploatacji KDP oraz poznają zagadnienia związane z trakcjami i problemami układów trakcyjnych. Ponadto, konferencja będzie okazją, by omówić kwestie sterowania ruchem kolei i telekomunikacji w KDP. Nie zabraknie również zagadnień związanych z logistyką w szybkiej kolei.

Pełen zestaw ofert infrastrukturalnych

Na zwiedzających Targi Infrastruktura czeka szeroki wybór propozycji wystawców z Polski i zagranicy obejmujących wszystkie obszary infrastruktury miejskiej i drogowej. Przez trzy dni na stoiskach zaprezentowane zostaną różnorodne oferty firm wykonawczych i usługowych, producentów i dystrybutorów maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw czy surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Nie zabraknie propozycji dostawców rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym, a nawet ofert projektantów i firm zajmujących się architekturą zieleni oraz wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej.

Patroni i partnerzy

Honorowy patronat nad IX Targami Infrastruktura objęli Minister Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, zaś patronem merytorycznym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. We współpracę merytoryczną nad tegoroczną edycją Targów Infrastruktura zaangażowały się Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polski Kongres Drogowy, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

Rejestracja

Udział w Targach Infrastruktura i I Salonie Kolei Dużych Prędkości jest bezpłatny, należy tylko dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.infrastruktura.info/rejestracja lub na miejscu w godzinach otwarcia imprezy. Więcej informacji znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

***

Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA są organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz czołowymi organizacjami branżowymi. Targi Infrastruktura gromadzą zarządców dróg miejskich, powiatowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz inwestorów branżowych z Polski i zagranicy, reprezentantów firm wykonawczych, projektowych i konsultingowych oraz przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni. Targi Infrastruktura stanowią platformę do poznania rozwiązań stosowanych w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z podmiotami oferującymi produkty i usługi w tym zakresie.

Tradycje Targów Infrastruktura sięgają 1995 r. Do 2002 r. były organizowane przez MT Polska pod nazwą Roads and Traffic Poland, a w kolejnych latach odbywały się już jako Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA. Od 2009 roku organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie przez należącą do Grupy MT Polska spółkę MT Targi.

MT Targi są największym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czołowych organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce. Spółka należy do Grupy MT Polska i odpowiada za kompleksową obsługę i przygotowanie imprez targowych. Organizuje również najważniejsze wydarzenia targowe w Polsce dla różnych branż, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *