Kiedy warto wybudować studnię głębinową? Jaka jest jakość wody podziemnej?

Studnie głębinowe mogą zapewnić bezpieczne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska źródło wody.  Gwarantują niezależność, brak opłat za wodę i wpływ na jakość wody. Z budową studni głębinowej wiąże się jednak wiele wyzwań. Kiedy warto zainwestować w studnię głębinową i jak ważne jest monitorowanie jakości wody podziemnej?

Kiedy buduje się studnie głębinowe?

Studnie głębinowe budowane są zazwyczaj w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub gdy byłoby to bardzo skomplikowane, czy kosztowne. Kolejnym powodem są względy ekonomiczne – budowa studni głębinowej może przynieść długoterminowe oszczędności, szczególnie w sektorach zużywających duże ilości wody, jak np. gospodarstwa rolne. Zakłady przemysłowe decydują się również na odwiert, aby dysponować rezerwowym ujęciem wody w razie awarii sieci wodociągowej. 

Jak zbudowana jest studnia głębinowa?

W przypadku studni głębinowych, woda czerpana jest z głębszych warstw wodonośnych. Głębokość studni przekracza zazwyczaj 10 m, a niektóre przemysłowe studnie głębinowe mogą sięgać nawet 70 m głębokości. Do budowy studni głębinowych wykorzystywane są wiertnice. W odwiert wprowadza się kolumnę rur studziennych, w której skład wchodzą rura osłonowa oraz, pobierająca wodę bezpośrednio z warstwy wodonośnej, rura filtracyjna. Na dole montowany jest filtr zatrzymujący obecne w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne. Studnia wyposażona jest także w pompę głębinową, która zapewnia zasysanie wody na powierzchnię pod odpowiednim ciśnieniem. Do elementów nadziemnych studni głębinowych zalicza się głowice, kształtki i złączki. Obudowa studni zabezpiecza konstrukcję przed działaniem czynników zewnętrznych i przenikaniem wód gruntowych.

Sprawdź również: Badanie gruntu przed budową domu: Dlaczego jest tak ważne?

Jaka jest jakość wody ze studni głębinowej?

Istnieje powszechne przekonanie, że woda ze studni głębinowej charakteryzuje się najwyższą jakością. Jednak, mimo że jest to bezpieczniejsze rozwiązanie od płytkich studni kopanych, nieuzdatniona woda ze studni głębinowej nie zawsze jest zdatna do picia. Nawet pochodząca z dużych głębokości woda podatna jest na zanieczyszczenia, dlatego jej jakość musi być bezwarunkowo kontrolowana. Problemami występującymi w wodzie podziemnej mogą być między innymi bakterie, związki żelaza i manganu, siarkowodór, azotany, czy wysoka twardość wody. Warto zaznaczyć też, że jakość wody podziemnej nie jest stała, a na poziom szkodliwych substancji mogą mieć wpływ między innymi działalność człowieka, czy warunki klimatyczne i atmosferyczne. O ile woda z sieci jest nieustannie monitorowana przez zakłady wodociągowe, w przypadku wody pobieranej z własnego ujęcia odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielu.  Aby uzyskać dokładne i wiarygodne informacje odnośnie jakości pobieranej wody, najlepiej oddać próbki do przebadania w laboratorium. 

Bakterie, wirusy i grzyby w wodzie ze studni głębinowej

W wodzie podziemnej mogą pojawić się bakterie, wirusy i grzyby,  których obecność stanowi realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mikroorganizmy mogą dostać się do studni między innymi poprzez nieszczelności w systemie kanalizacyjnym, a także w wyniku wymywania nieczystości z pól podczas ulewnych deszczy. Jedną z groźniejszych bakterii, która może występować w wodzie podziemnej jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i osób starszych bakteria E. coli. Niektóre szczepy bakterii E. coli mogą powodować zatrucie pokarmowe, biegunkę i infekcje układu moczowego. W skrajnych przypadkach może dojść do poważnych komplikacji, takich jak sepsa lub niewydolność nerek.

Żelazo i mangan w wodach podziemnych

W Polsce problem żelaza i manganu w wodzie dotyczy nawet około 70 procent podziemnych ujęć wody surowej. Występujące naturalnie w glebie, skałach i minerałach związki żelaza i manganu łatwo przenikają do wód gruntowych, gdy te wchodzą w kontakt z formacjami geologicznymi. To właśnie zazwyczaj współwystępujące w wodzie żelazo i mangan mogą być odpowiedzialne za jej metaliczny posmak, rdzawą barwę, nieatrakcyjny zapach i podwyższoną mętność. Ponadto, wytrącające się z wody osady gromadzą się na ścianach instalacji sanitarnych, co często prowadzi do spadków ciśnienia, poważnych awarii armatury i urządzeń, a także pogorszenia się jakości mikrobiologicznej wody.

Siarkowodór w wodzie ze studni głębinowej

Siarkowodór to nieorganiczny związek chemiczny, powstający w wyniku połączenia siarki i wodoru. Jest częstą przyczyną charakterystycznego zapachu wody, przypominającego zapach zgniłych jaj.  W wodach podziemnych pochodzi głównie z rozkładu białek w warunkach beztlenowych. Występowaniu siarkowodoru bardzo często towarzyszy podwyższone stężenie żelaza i manganu. Poza charakterystycznym zapachem, ma niekorzystny wpływ na zdrowie i jest częstą przyczyną korozji urządzeń.

Azotany w wodzie podziemnej

Kolejnym zagrożeniem są, pochodzące głównie z działalności rolniczej i nieszczelności kanalizacji, azotany. Ich wysokie stężenie w wodzie pitnej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla niemowląt i kobiet w ciąży. Około 25% azotanów może przekształcić się w toksyczne azotyny, a z tych mogą powstać rakotwórcze nitrozoaminy. Poza poważnym zagrożeniem dla zdrowia powodują też pogorszenie walorów smakowych wody i nieprzyjemny zapach.

Twardość wody ze studni głębinowej

Problem twardości wody może dotyczyć zarówno wody wodociągowej, jak i podziemnej. Obecność związków wapnia i magnezu w wodzie prowadzi do wytrącania się kamienia kotłowego, który znacząco obniża efektywność wymiany ciepła, przyczyniając się do wzrostu rachunków za energię. Może powodować też spadki ciśnienia oraz być przyczyną poważnych awarii urządzeń. Porowata powierzchnia osadów sprzyja także rozwojowi mikroorganizmów np. bardzo niebezpiecznych dla zdrowia bakterii typu Legionella

Jak osiągnąć bezpieczną wodę ze studni?

Nieuzdatniona woda ze studni głębinowej może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a także narazić gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo na wysokie straty finansowe. Strategię oczyszczania wody ze studni głębinowej należy dobrać indywidualnie, z uwzględnieniem jakości wody podziemnej oraz występujących na danym terenie wyzwań. EuroClean może zapewnić bezpieczną wodę ze studni głębinowej stosując szereg technologii, takich jak:

  • Filtracja – usunięcie głównie zanieczyszczeń mechanicznych,
  • Zmiękczanie wody – ochrona urządzeń przed osadami poprzez obniżenie stopnia twardości wody,
  • Dezynfekcja chemiczna wody, dezynfekcja promieniami UV – likwidacja mikroorganizmów i bakterii,
  • Usuwanie żelaza i manganu – zapobieganie powstawaniu osadów, poprawa własności organoleptycznych wody,
  • Procesy membranowe (odwrócona osmoza),
  • Usuwanie azotanów,
  • Dozowanie chemikaliów (poprawa pH wody , inhibitory korozji, koagulacja).

Każdy przypadek jest inny i wymaga dostosowania rozwiązań do specyficznych wymagań, standardów oraz potrzeb naszego klienta. Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu z ekspertem EuroClean.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *