Alterco S.A. inwestuje w rozwój infrastruktury turystycznej na Mazurach

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości oraz doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – dzięki nabyciu 100% akcji spółki Tiga Investment S.A. rozszerzyła swój portfel nieruchomości z grupy aktywów infrastruktury turystycznej. Nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 50 ha, położonej w miejscowości Sztynort Duży (gmina Węgorzewo) jest etapem realizowanego przez Grupę Alterco planu rozwoju działalności deweloperskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Sztynort to największy w Polsce śródlądowy port jachtowy oraz miejsce kultowe dla miłośników żeglarstwa.

Zamierzeniem Grupy Alterco jest stworzenie w Sztynorcie nowoczesnego resortu turystycznego o międzynarodowym standardzie. „Do inwestycji w jednej z najpiękniejszych mazurskich miejscowości, jaką bez wątpienia jest Sztynort, podchodzimy kompleksowo. Zależy nam nie tylko na przygotowaniu kompletnej infrastruktury, ale równolegle myślimy również o detalach, które podniosą rangę ośrodka. W bieżącym sezonie skoncentrujemy się na podniesieniu standardu usług oferowanych gościom. W pierwszej kolejności, chcielibyśmy wnieść nową jakość w sztynorckiej gastronomii” – deklaruje Zbigniew Zuzelski, Prezes Grupy Alterco.

Inwestycje związane z powstaniem kurortu sportowo-rekreacyjnego w Sztynorcie mają na celu zwiększenie wartości i konkurencyjności nowo nabytych aktywów na tle infrastruktury turystycznej regionu. Przyczyni się to również do ugruntowania silnej pozycji pionu turystycznego Grupy Alterco. Zaangażowanie w spółkę Tiga Investment S.A. ma dla Alterco S.A. charakter inwestycji długoterminowej. Zakup nieruchomości w Sztynorcie to wyraźny sygnał o konsekwentnej realizacji zamierzeń Grupy Alterco, o których Zarząd Grupy informował inwestorów w okresie oferty prywatnej, sfinalizowanej w styczniu 2011 roku.

Plany Grupy Alterco przewidują wyposażenie terenu oraz budowanych obiektów w szereg urządzeń służących aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. Sztynort planowany jest jako ośrodek całoroczny, w którym możliwe będzie zarówno przyjęcie dużej grupy konferencyjnej, stworzenie warunków do doskonalej zabawy, uprawiania sportów letnich i zimowych, jak również miejsce do rodzinnego, wakacyjnego wypoczynku.

W kolejnych latach Grupa zakłada budowę obiektów usługowo-handlowych wraz z hotelami oraz apartamentami wakacyjnymi na terenie sztynorckiego ośrodka. Alterco nie wyklucza – w odniesieniu do inwestycji w Sztynorcie – wynajmu w systemie time-sharing.

Podjęcie inwestycji uwarunkowane jest stanem formalno-prawnym nieruchomości. Obecnie, jedynie 10 spośród ponad 50 ha nieruchomości sztynorckich objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zarząd Grupy Alterco liczy na pozytywne dla spółki decyzje władz lokalnych w tym zakresie.

Dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz unikalnym kompetencjom w zakresie zarządzania projektami deweloperskimi, Grupa Alterco zamierza konsekwentnie zwiększać atrakcyjność regionu przez wyznaczanie wysokich standardów w ofercie turystycznej, bo jak zapewnia prezes Grupy Alterco – „Sztynort to przecież obowiązkowy punkt na mapie żeglarskiej Mazur”.

Starannie wyselekcjonowana nieruchomość w Sztynorcie – oprócz wartości komercyjnej – niesie ze sobą szereg innych atrakcyjnych walorów. Warto wspomnieć o pozostającym w gestii polsko-niemieckiej fundacji ochrony zabytków kultury, barokowym pałacu rodziny von Lehndorff czy otaczającym go XVII-wiecznym parku.

Okolice Sztynortu oferują odwiedzającym szereg atrakcji turystycznych, szczególnie cennych dla miłośników historii i przyrody. W odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od nieruchomości nabytych przez Alterco, w Gierłoży, znajduje się kwatera Hitlera, zaś w pobliskim Giżycku dziewiętnastowieczna fortyfikacja – twierdza Boyen. Równie blisko stąd do sanktuarium w Świętej Lipce czy zamku w Reszlu. Ptasie rezerwaty na wyspach Jeziora Dobskiego i Kisajno uzupełniają turystyczne atrakcje przyrodnicze okolic nowej inwestycji Grupy Alterco.

Informacje dodatkowe o Grupie Alterco:

O firmie

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Grupa – pełniąc rolę integratora rynku łączy na poziomie biznesowym inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji atrakcyjnych projektów nieruchomościowych.

Inwestycje, prowadzone i zarządzane przez Grupę Alterco, zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach miejskich i ich najbliższym otoczeniu oraz w atrakcyjnych regionach turystycznych i rekreacyjnych.

Zakres działalności Grupy Alterco obejmuje:

        Realizację procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego

        Obrót nieruchomościami we wszystkich segmentach rynku

        Realizację działań zmierzających do podnoszenia wartości nieruchomości

        Identyfikację atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji

        Zakup i zagospodarowywanie nieruchomości

        Koordynację procedur administracyjnych i technicznych oraz działań projektowych

        Nadzór nad realizacją inwestycji

Misją Alterco jest integrowanie i rozwijanie rynku nieruchomości w Polsce, w oparciu o światowe standardy w zakresie zarządzania aktywami i projektami w branży deweloperskiej.

Strategia biznesowa

Grupa Alterco działa w oparciu o unikalną formułę biznesu, którą charakteryzuje proaktywna postawa w zakresie nawiązywania współpracy między takimi podmiotami, jak: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, deweloperzy, wykonawcy, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. Tym samym Alterco pełni funkcję integratora rynku, stanowiąc platformę inwestycyjną dla podmiotów działających w branży nieruchomościowej. Tak określona rola pozwala Grupie na jednoczesne pozyskiwanie – w ramach prowadzonych projektów – profesjonalnych partnerów biznesowych oraz kapitału.

Budowanie platformy integrującej rynek – zapewniającej wysoki standard i jakość realizowanych projektów – ma przyczynić się do stałego zwiększania dochodów, wartości i konkurencyjności Grupy Alterco. Gwarancją jej sukcesu jest niestandardowa formuła działania oparta o:

        nowoczesny model biznesowy

        dogłębną analizę i znajomość rynku nieruchomości

        doświadczenie w realizacji trudnych i złożonych projektów

        kompetentną kadrę zarządzającą /prawo, finanse, rynek nieruchomości/

        wysoką stopę zwrotu zainwestowanych środków

        bezpieczeństwo transakcji – spółki zadaniowe, transparentny i szybki proces decyzyjny

        zrównoważony portfel inwestycji

        wyselekcjonowane lokalizacje

Gwarantem sukcesu rynkowego Alterco jest profesjonalizm, doskonała znajomość rynku oraz międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów o wysokim stopniu trudności i złożoności. Ponadto, umiejętność łączenia kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, finansów i branży deweloperskiej, umożliwia Grupie Alterco sprawną i efektywną realizację ambitnych projektów, przyczyniając się do ożywienia oraz pozytywnej stymulacji polskiego rynku nieruchomości.

Portfolio projektów Grupy Alterco

Działalność Grupy Alterco – jako aktywnego inwestora na rynku nieruchomości – obejmuje głównie duże ośrodki miejskie i ich najbliższe otoczenie oraz regiony atrakcyjne z punktu widzenia turystyki i rekreacji. Za pośrednictwem spółek celowych powoływanych przez Grupę, Alterco prowadzi aktualnie lub planuje działalność w następujących lokalizacjach:

        Warszawa i okolice

        Trójmiasto i okolice

        Łódź i okolice

        Poznań i okolice

        Katowice i okolice

        Kołobrzeg i okolice

        Wielkie Jeziora Mazurskie

Grupa realizuje inwestycje w 5 kluczowych segmentach:

  1. Powierzchnie biurowe
  2. Mieszkania i apartamenty
  3. Powierzchnie handlowo-usługowe
  4. Powierzchnie produkcyjno-magazynowe
  5. Obiekty hotelowe i zaplecze turystyczne

Uzupełnieniem oferty Alterco jest usługa zarządzania nieruchomościami, obejmująca przede wszystkim sprzedawane przez Grupę obiekty. Firma realizuje inwestycje na rynkach lokalnych przy współpracy z partnerami biznesowymi, którzy wspierają Grupę wnosząc aktywa nieruchomościowe do spółek celowych oraz know-how i ekspertyzy dotyczące lokalnych rynków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.alterco.eu

 

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *