Dynamik – cement stworzony z myślą o trwałych prefabrykatach

Betonowa kostka brukowa w ostatnich latach zyskała ogromną popularność jako materiał nawierzchniowy wykorzystywany w budowie chodników, ścieżek rowerowych czy aranżacji skwerów. Na rynku pojawiają się nowoczesne materiały do produkcji kostki, takie jak cement Dynamik firmy Lafarge.

Duże walory dekoracyjne, szeroka dostępność, uniwersalność zastosowań i wysoka trwałość sprawiły, że kostka brukowa zdominowała dużą część nawierzchni polskich miast. Obecnie, wśród prefabrykatów drobnoformatowych – w odróżnieniu od dotychczasowej szarości i czerwieni – zaczęły pojawiać się nowe kolory, wzory czy kształty. Zmianie ulegają również składniki z których się wytwarza kostkę, m.in. cement, będący kluczowym elementem mieszanki betonowej. Zazwyczaj stosuje się cementy powszechnego użytku, jednak na rynku są już dostępne specjalne cementy opracowane z myślą o produkcji prefabrykatów i kostki brukowej, np. cement Dynamik o oznaczeniu normowym CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N.
Cement ten, poza dużą wytrzymałością, charakteryzuje się krótkim czasem wiązania, co zdecydowanie wpływa na szybkość robót. Optymalnie dobrany skład cementu gwarantuje dużo łatwiejsze urabianie i formowanie. Dzięki jasnemu kolorowi Dynamik doskonale nadaje się do różnego rodzaju barwionych prefabrykatów drobnoformatowych, ponieważ pozwala uzyskać intensywne zabarwienie gotowego produktu przy mniejszym dozowaniu barwników w porównaniu do cementów z grupy CEM I.

Nowa generacja cementów do kostki brukowejW produkcji kostki betonowej kluczową rolę odgrywa staranny przebieg procesu doboru surowców. Odpowiednio wyselekcjonowane składniki pozwalają osiągnąć wysoką jakość produktu, dużą wytrzymałość, jak również atrakcyjne walory estetyczne. Na etapie produkcji bardzo istotny jest stopień zagęszczenia kostki. Im jest on wyższy, tym produkt posiada lepsze właściwości. W redukcji wody zarobowej pomagają specjalistyczne cementy do prefabrykatów oraz plastyfikatory. Do produkcji kostki brukowej idealnie nadaje się cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5, np. Dynamik, który zawiera w swoim składzie odpowiedni dodatek żużla wielkopiecowego (S w oznaczeniu normowym), a także kamienia wapiennego (LL w oznaczeniu normowym).

– Kostka brukowa jest produkowana w całości z materiałów pochodzenia mineralnego, czyli cementu, kruszyw naturalnych, dodatków mineralnych, domieszek chemicznych, pigmentów oraz wody. Po wymieszaniu odpowiednich składników oraz zakończeniu procesów wiązania i twardnienia otrzymywany jest materiał, który nabiera z powrotem cechy naturalnego kamienia. Dlatego nie jest on uciążliwy dla środowiska naturalnego ani pod względem fizycznym, ani tym bardziej chemicznym. Granulowany żużel wielkopiecowy, będący składnikiem cementu Dynamik, wykazuje znakomite właściwości hydrauliczne. Dodanie go do mieszanki betonowej znacznie ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych, zdecydowanie podnosi wytrzymałość oraz trwałość prefabrykatów. Kamień wapienny, z kolei poprawia reologię mieszanki betonowej oraz ułatwia jej zagęszczanie. Oba składniki są jaśniejsze od klinkieru portlandzkiego, co daje wymierne korzyści, związane z barwieniem kostki brukowej– wyjaśnia inż. Kazimierz Ginter, właściciel zakładu produkcji materiałów budowlanych GINTER, który do produkcji kostki stosuje cement Dynamik.

Informacje o produkcie:
Dynamik to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5 z dodatkiem żużla wielkopiecowego (S) oraz kamienia wapiennego (LL). Produkt jest przeznaczony do produkcji prefabrykatów zarówno wielkogabarytowych np., kręgów, jak i drobnoformatowych, czyli kostki brukowej, płyt ażurowych, obrzeży, krawężników, palisad czy walcflorow. Cement Dynamik sprawdza się wszędzie tam, gdzie produkuje się betony samozagęszczalne SCC oraz wysokowartościowe BWW, a także betony komórkowe. Ponadto, Dynamik charakteryzuje się jasnym kolorem, wysokim stopniem rozdrobnienia, krótkim czasem wiązania mieszanki oraz bardzo wysokimi wytrzymałościami wczesnymi, co wpływa na szybszą rotację form i bardziej wydajną produkcję.

Właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne cementu Dynamik (Oznaczenie normowe: CEM II/A-M (S-LL) 52,5N). Przybliżone wyniki za okres styczeń- październik 2011:
* Powierzchnia właściwa: 5000 cm2/g
* Początek czasu wiązania: 140–200 min
* Koniec czasu wiązania: 190–260 min
* 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 32 MPa
* 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 58 MPa
* Gęstość właściwa: 3,0–3,1 kg/dm3
* Stopień jasności badany kolorymetrem: 67–68 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)
* Zawartość siarczanów SO3: 3,2%
* Zawartość chlorków Cl-: 0,05%
* Zawartość alkaliów (eq Na2O): 0,7%
* Zawartość żużla wielkopiecowego: 6–10%
* Zawartość kamienia wapiennego: 6-10%

Szczegółowe informacje o cemencie Dynamik można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 23 63 68.

Wszystkie cementy Lafarge posiadają znak „Pewny Cement”
Znak Pewny Cement przyznawany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Aby otrzymać taki certyfikat, producent musi spełnić najwyższe wymagania normowe i techniczne na etapie produkcji, konfekcjonowania oraz dystrybucji. Cement oznakowany logotypem Pewny Cement zapewnia klientom bezpieczeństwo i gwarancję nabycia produktów o najwyższej jakości. Celem akcji stowarzyszenia jest ochrona konsumenta przed wyrobami, które nie spełniają wymagań normowych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

Informacje o Lafarge:
Lafarge to światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, zajmujący czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na świecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge działa od 1995 roku w branży produkcji: cementu, betonu, kruszyw i płyt kartonowo-gipsowych.
W 2011 r. już po raz siódmy z rzędu Grupa Lafarge została umieszczona na „Liście 100 globalnych korporacji najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i jakość codziennego życia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *