Amfibolit to skała, której wartość doceniali już starożytni, tworząc z niej ozdoby i narzędzia. Dziś pozostaje w szerokim zastosowaniu ze względu na masywność i zwięzłość. Doceniana jest także barwa tej metamorficznej skały – ciemnozielona lub ciemnoszara. Różnice w wyglądzie i właściwościach fizycznych wynikają z występowania w skale innych minerałów, wśród nich najczęściej spotyka się: kwarc, epidot, granaty, turmaliny, tytanit i pirokseny.  

Właściwości amfibolitu 

Najważniejszą właściwością, która sprawia, że amfibolit jest poszukiwanym kruszywem, jest twardość skały, wpływa to wydajnie na trwałość materiału w użyciu przemysłowym. Z twardością skały łączą się kolejne jej pozytywne dla użytkowników charakterystyki. Przede wszystkim skała jest odporna na zarysowania, jest wodoodporna i wodoszczelna, odporna na plamy i kwasy. 

Zastosowanie w przemyśle 

Wymienione wyżej cechy fizyko-chemiczne przyczyniły się do szerokiego zastosowania amfibolitu w przemyśle drogowym i kolejnictwie. Jako kruszywo łamane jest niezastąpione przy budowie dróg i linii kolejowych. Służy tu przede wszystkim do stabilizacji struktury gleby oraz do utwardzania poboczy i nasypów. Drogowcy stosują kruszywo również w historycznych częściach miast, aby, poprzez użycie kostki brukowej z amfibolitu, nadać miejscu kolorytu dawnych starówek. Tego typu nawierzchnie są szczególnie cenione przez turystów.  

Ich struktura i estetyczny wygląd zainteresowały również przemysł budowlany. Amfibolit wykorzystywany jest jako materiał wykończeniowy w równym stopniu na zewnątrz budynków, jak również wewnątrz. Amfibolit głównie zdobi fasady budynków.  

Ostatnio amfibolitem zainteresował się przemysł meblarski i ogrodniczy. Faktura i twardość sprawiają, że skała jest coraz popularniejszym materiałem do tworzenia eleganckich blatów do stołów. Odporność na wilgoć i plamy powoduje, że tego typu meble świetnie wyglądają i mogą zdobić wnętrza salonów lub tarasów i ogrodów. Prócz bycia elementem wykończeniowym i ozdobnym mebli, amfibolit stosowany jest jako produkt do aranżacji krajobrazu, co wiąże się z występowaniem w skale minerałów odbijających i załamujących światło.  

Z tych samych powodów amfibolit staje się popularny w przemyśle szklarskim i ceramicznym.  

Zaletą amfibolitu z całą pewnością jest jego dostępność na polskim rynku. Jego złoża leżą w Sudetach i Tatrach. Główne kopalnie wydobywcze znajdują się w Ogorzelcu i Piławie Górnej, a wydobycie pokrywa w pełni zapotrzebowanie krajowych użytkowników.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *