budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


?>

Cement do warunk闚 ekstremalnych

2011-07-18

Lafarge wprowadza do swojego asortymentu cement do zada specjalnych HSR 52,5. Produkt posiada bardzo wysok wytrzyma這嗆 ko鎍ow oraz szczególn odporno嗆 na korozj. Przeznaczony jest do wykonywania betonów mostowych i drogowych o podwy窺zonych parametrach wytrzyma這軼iowych. Jego stosowanie zaleca si tak瞠 przy budowie konstrukcji nara穎nych na dzia豉nie 鈔odowisk agresywnych chemicznie takich, jak: woda morska, 軼ieki komunalne i przemys這we czy wody podziemne.

Nowy produkt to cement portlandzki klasy 52,5 o wysokiej odporno軼i na dzia豉nie agresji siarczanowej i niskiej zawarto軼i alkaliów. Dzi瘯i wyj徠kowym parametrom technicznym oraz kompozycji chemicznej, cement HSR 52,5 mo瞠 by stosowany przy najbardziej wymagaj帷ych konstrukcjach przemys這wych lub infrastrukturalnych.

Budowle hydrotechniczne i ekologiczne

Korzystny sk豉d mineralny (niska zawarto嗆 glinianu trójwapniowego, C3A ? 3%) cementu HSR 52,5 sprawia, 瞠 jest on doskona造m rozwi您aniem dla realizacji elementów konstrukcyjnych nara穎nych na dzia豉nie 鈔odowisk agresywnych chemicznie, np.: wody morskiej lub 軼ieków. Niska zawarto嗆 alkaliów w tym cemencie, w du篡m stopniu ogranicza ryzyko wyst徙ienia korozji alkalicznej betonu na skutek reakcji alkaliów z zawart potencjalnie w kruszywie reaktywn krzemionk. Dzi瘯i obni穎nej zawarto軼i alkaliów cement HSR 52,5 mo瞠 by bezpiecznie stosowany z ró積ymi rodzajami kruszywa.

Mosty i drogi
Dobra dynamika narastania wytrzyma這軼i w pocz徠kowym okresie dojrzewania oraz wysoka wytrzyma這嗆 ko鎍owa produktu sprzyjaj terminom realizacji obiektów mostowych, nawierzchni drogowych czy lotniskowych gwarantuj帷 przy tym wysokie walory techniczne i u篡tkowe konstrukcji. Specjali軼i Lafarge po這篡li szczególny nacisk na optymalizacj sk豉du i parametrów technicznych, dzi瘯i czemu produkt ten, ze wzgl璠u na swoj bardzo szerok aplikacyjno嗆 znajduje zastosowanie dla realizacji typowych jak i bardzo wymagaj帷ych szeroko rozumianych konstrukcji in篡nierskich.

Dane techniczne cementu HSR 52,5 (Oznaczenie normowe: CEM I 52,5 N-HSR/NA):

Szczegó這we informacje o cemencie HSR 52,5 mo積a znale潭 na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz na bezp豉tnej infolinii  800 23 63 68.

==================================================

Ekspert Lafarge wyja郾ia
Dariusz Boche鎍zyk, kierownik ds. bada i rozwoju produktów  Lafarge Cement S.A.

Czym jest korozja siarczanowa?
Korozja siarczanowa jest typem korozji chemicznej betonu o charakterze ekspansywnym. Korozj siarczanow wywo逝j aniony siarczanowe (SO42-) zawarte w wodzie pochodz帷ej z procesów przemys這wych i 軼ieków oraz w wodzie morskiej lub podziemnej. Niekiedy du瞠 ilo軼i siarczanów wyst瘼uj w wodzie gruntowej. Aniony siarczanowe zawarte w wodzie przenikaj do betonu i reaguj z uwodnionymi glinianami wapniowymi pochodz帷ymi z hydratacji cementu. W wyniku tej reakcji powstaje mocno ekspansywny zwi您ek chemiczny - ettryngit, który mo瞠 doprowadzi nawet do ca趾owitego zniszczenia konstrukcji. Skutecznym sposobem ochrony materia這wej przed korozj siarczanow jest zastosowanie cementu portlandzkiego odpornego na siarczany (wyró積ik HSR).


Co to jest cement niskoalkaliczny?
Cement niskoalkaliczny to cement o niskiej zawarto軼i rozpuszczalnych alkaliów. Niektóre rodzaje kruszywa zawieraj rozpuszczalne w 鈔odowisku alkalicznym minera造, tzw. reaktywn krzemionk. Reaguje ona w betonie z alkaliami, których 廝ód貫m jest m.in. cement. W wyniku tej reakcji na powierzchni ziaren kruszywa powstaj krzemiany sodu i potasu zdolne do wi您ania wody i p璚znienia. Generuje to wewn皻rzne napr篹enia, które zwykle prowadz do sp瘯ania betonui utraty no郾o軼i konstrukcji. Jednym z najprostszych sposobów ochrony materia這wej betonu w celu unikni璚ia takiej reakcji jest stosowanie cementu niskoalkalicznego (wyró積ik NA).


Ciep這 wydzielane w procesie hydratacji cementu.

W wyniku procesu hydratacji cementu mo瞠 pojawi si du瘸 ró積ica temperatur pomi璠zy wn皻rzem a powierzchni konstrukcji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku elementów o du篡ch przekrojach lub du瞠j kubaturze. Wywo豉ne du篡m gradientem  temperatur napr篹enia prowadz do powstawania mikrosp瘯a betonu, które znacznie obni瘸j wytrzyma這嗆 i trwa這嗆 ca貫j konstrukcji. Dlatego w przypadku betonowania konstrukcji o wi瘯szych przekrojach i jednocze郾ie wymaganej wysokiej wytrzyma這軼i zaleca si zastosowanie cementu, który cechuje si mniejsz ilo軼i wydzielanego ciep豉 w procesie twardnienia. W鈔ód cementów portlandzkich wy窺zych klas takim cementem jest w豉郾ie cement HSR 52,5.

Wszystkie cementy Lafarge posiadaj znak „Pewny Cement”

Znak   Pewny  Cement  przyznawany  jest  przez  Stowarzyszenie  Producentów Cementu.  Aby  otrzyma  taki  certyfikat, producent musi spe軟i najwy窺ze wymagania  normowe  i techniczne na etapie produkcji, konfekcjonowania oraz dystrybucji.  Cement  oznakowany  logotypem  Pewny Cement zapewnia klientom bezpiecze雟two  i  gwarancj  nabycia produktów o najwy窺zej jako軼i. Celem akcji  stowarzyszenia  jest  ochrona  konsumenta  przed wyrobami, które nie spe軟iaj  wymaga  normowych,  co ma bezpo鈔edni wp造w na bezpiecze雟two i trwa這嗆 konstrukcji.
      
       
Informacje o Lafarge
Lafarge to 鈍iatowy lider w produkcji materiaów budowlanych, zajmuj帷y czo這we pozycje we wszystkich bran瘸ch swojej dzia豉lno軼i: cementu, kruszyw i betonu oraz gipsu. Lafarge zatrudnia na 鈍iecie 76.000 pracowników w 78 krajach. W Polsce Lafarge dzia豉 od 1995 roku w bran篡 produkcji: cementu, betonu, kruszyw i p造t kartonowo-gipsowych.
W 2011 r. ju po raz siódmy z rz璠u Grupa Lafarge zosta豉 umieszczona na „Li軼ie 100 globalnych korporacji najbardziej zaanga穎wanych w zrównowa穎ny rozwój”. Firma oferuje klientom innowacyjne rozwi您ania podnosz帷e bezpiecze雟two, komfort i jako嗆 codziennego 篡cia.


Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

Lafarge informacje budowlane gips cement

Zobacz tak瞠...

CEMEX Polska wyr騜niony Bran穎wym Znakiem Jako軼i – Solidne Kruszywa

2017-07-05

CEMEX Polska wyr騜niony Bran穎wym Znakiem Jako軼i  – Solidne Kruszywa

CEMEX Polska zosta laureatem pierwszej edycji konkursu Solidne Kruszywa – Bran穎wy Znak Jako軼i, zorganizowanego przez Polski Zwi您ek Producent闚 Kruszyw. Uroczyste wr璚zenie certyfikat闚 odby這 si 22 czerwca w Pa豉cu Czeczotki w Krakowie. wi璚ej...

Dobra hurtownia na wag z這ta, czyli dlaczego kontakt ze specjalist ma kluczowe znaczenie?

2016-12-06

Dobra hurtownia na wag z這ta, czyli dlaczego kontakt ze specjalist ma kluczowe znaczenie?

W dobie sprzeda篡 internetowej mog這by si wydawa, 瞠 sprzeda tradycyjna odchodzi w zapomnienie – zw豉szcza w kontek軼ie wygody, szybko軼i realizacji zam闚ienia czy og鏊nego trendu przenoszenia wszelkiej aktywno軼i w sfer on-line. Jednak aktualna sytuacja hurtowni budowlanych wskazuje na co zupe軟ie innego. Dlaczego klienci wol zakupy w sklepach stacjonarnych? wi璚ej...

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie dom闚 w 2015 roku

2016-04-19

Polak buduje dom tradycyjnie – Raport o budowie dom闚 w 2015 roku

字edni, murowany dom na wsi, za mniej ni p馧 miliona, zbudowany na kredyt, jako spe軟ienie marze. Taki jest statystyczny polski dom, wed逝g Oferteo.pl. Badania portalu podsumowuj帷e rok 2015 pokazuj, 瞠 wi瘯szo嗆 trend闚 trzyma si mocno od lat, a nowinki s jeszcze ma這 popularne. wi璚ej...

Energooszcz璠no嗆 i styl – jak to po陰czy?

2016-02-03

Energooszcz璠no嗆 i styl – jak to po陰czy?

Standardy budownictwa energooszcz璠nego dyktowane normami prawa unijnego i polskiego w du篡m stopniu determinuj za這瞠nia projektowe, a w konsekwencji wygl康 inwestycji. Wbrew obiegowym opiniom forma jednorodzinnego domu niskoenergetycznego nie musi odbiega od tradycyjnych modeli. Jak zatem mo瞠 wygl康a energooszcz璠ny dom przysz這軼i? wi璚ej...

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych ju wesz豉 w 篡cie

2016-02-02

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych ju wesz豉 w 篡cie

Od 1 stycznia br. funkcjonuj zapisy nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wprowadza ona m.in. nowe zasady oceny technicznej i publikowanie wynik闚 kontroli wyrob闚 przez GUNB. Jak nowe przepisy wp造n na bran輳? wi璚ej...