Okoliczni mieszkańcy domagają się odszkodowań o wartości 9,5 mln złotych od Portu Lotniczego Kraków – Balice. Co najmniej 40  pozwów trafiło na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie.
 
11 lipca br. upłynął termin zgłaszania roszczeń o odszkodowania, o które mogą ubiegać mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w rejonie krakowskiego lotniska Balice.  Tylko za pośrednictwem jednej kancelarii adwokackiej na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie skutecznie wpłynęło 38 pozwów o odszkodowania i 2 wezwania do próby ugodowej na łączną kwotę około 9,5 mln złotych. Mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania [OOU] domagają się od Portu Lotniczego Kraków – Balice prawie 7 mln zł za utratę wartości swoich nieruchomości i 2,5 mln zł za konieczność ochrony przed hałasem.
– Za każdą z tych spraw kryje się dramat wielu rodzin, które nigdy nie doczekały się propozycji godziwego odszkodowania ze strony lotniska – mówi adwokat Janusz Trześniowski reprezentujący 40 osób pozywających  krakowskie lotnisko.

Dochodzenie odszkodowania od krakowskiego lotniska umożliwiła mieszkańcom Uchwała nr XXXII/470/09 z dnia 25 maja 2009 r. Sejmik Województwa Małopolskiego, która ustanowiła “Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.”. Obszar ograniczonego użytkowania rozciąga się głównie ok. 5,6 km od granicy lotniska w kierunku zachodnim obejmując swoim zasięgiem miejscowości Morawica oraz Mników w gminie Liszki, ok. 4,3 km od granicy lotniska w kierunku wschodnim obejmując swoim zasięgiem przede wszystkim północną cześć dzielnicy VII Zwierzyniec, a także Mydlniki oraz Bronowice Małe położone w dzielnicy VI Bronowice miasta Krakowa. Przyjęta uchwała była konsekwencją nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, która nakłada na samorządy obowiązek wyznaczenia strefy wokół lotniska, w której przekraczane są normy hałasu. W tym celu zlecono opracowanie mapy akustycznej okolic lotniska w Balicach, która określiła obszar ograniczonego użytkowania wokół portu. Teren przylegający do lotniska podzielono na trzy kategorie stref, w zależności od odległości od pasa startowego. Największe obostrzenia dotyczą strefy A – „zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, szpitali, domów opieki społecznej oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, lokalizacji terenów rekreacyjno-wypoczynkowych”. W strefie B nie wolno budować szpitali, domów opieki oraz placówek dla dzieci i młodzieży. A w strefie C takich placówek dla dzieci i młodzieży, które działają także w nocy.

Łączna wartość roszczeń mieszkańców strefy ograniczonego użytkowania krakowskiego lotniska wynosi ok. 9,5 mln złotych. Wg  danych opublikowanych przez portal pasazer.com [ http://www.pasazer.com/in-6902-minimum,dla,zysku,to,milion,pasazerow.php  ] w roku 2010 Port Lotniczy Kraków – Balice Kraków osiągnął zysk 29 mln złotych.

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *