Zagrożona rozbudowa sieci bankomatów w Polsce

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o usługach płatniczych, wprowadzającego regulacje dotyczące rynku bankomatów w Polsce. Pracodawcy RP uważają, iż projektowana ustawa powinna zawierać przepisy, które zagwarantują wzrost liczby bankomatów, tak aby mogło z nich korzystać więcej konsumentów.

Obecny współczynnik nasycenia bankomatami w Polsce należy do najniższych w Europie. Plasujemy się na trzecim miejscu od końca, wyprzedzając jedynie Szwecję i Czechy. Średnia europejska wynosi 850 urządzeń, w Polsce – połowę mniej, co przekłada się bezpośrednio na dostępność bankomatów dla społeczeństwa. Jest to tym ważniejsze, że – według badań przeprowadzonych w marcu 2010 r. przez TNS OBOP – po pierwsze: wśród możliwości dostępu do pieniędzy na koncie i dysponowania nimi, Polacy na pierwszym miejscu stawiają właśnie możliwość wypłaty gotówki z bankomatu, po drugie jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o wyborze konta jest, obok wysokości opłat i prowizji, liczba bankomatów i ich dogodna lokalizacja. Według 70 proc. respondentów powinno się zwiększać liczbę bankomatów w Polsce.

Do niedawna rynek ten rozwijał się dynamicznie. Sytuacja zmieniła się w 2010 r. po obniżce opłat ponoszonych przez banki, jakie za świadczenie usług wypłaty gotówki otrzymują operatorzy bankomatów (tzw. opłata interchange fee). Opłaty te są jedynym źródłem przychodu dla operatora i stanowią podstawę funkcjonowania i rozwoju sieci bankomatów w Polsce. Zdaniem operatorów bankomatów nowa stawka znajduje się poniżej progu rentowności. Spowoduje to zahamowanie rozwoju sieci bankomatowych, a w konsekwencji jej dalszy regres.

W opinii Pracodawców RP przy obecnie obowiązujących stawkach interchange fee oraz braku możliwości nakładania przez operatorów bankomatów bankowych i niezależnych opłat dodatkowych przy wypłacie gotówki z bankomatów, działalność na tym rynku stanie się niedochodowa. Rozbudowa sieci w takich warunkach zostanie zahamowana. Tymczasem dla polskich konsumentów i banków istotne jest, by liczba bankomatów z roku na rok była większa.

* * *

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl).

źródło: PR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *