Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych już weszła w życie

Od 1 stycznia br. funkcjonują zapisy nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wprowadza ona m.in. nowe zasady oceny technicznej i publikowanie wyników kontroli wyrobów przez GUNB. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę?

Nowe zasady

Nowelizacja ustawy wnosi zmiany w kwestii zasad wprowadzania wyrobów do obrotu oraz ich kontroli. Zwiększa uprawnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który ma teraz obowiązek publikowania wyników badań próbek wyrobów budowlanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa wprowadza również zmiany w kwestii oceny technicznej wyrobów. Wdraża regulacje Unii Europejskiej odnośnie wprowadzania na rynek materiałów budowlanych. Określa zasady oznakowania symbolem CE produktów spełniające normy, a także wymagania jakie musi spełnić producent, by uzyskać znak budowlany przed wprowadzeniem produktu na rynek. Od tej pory producenci mają obowiązek sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych danego wyrobu na podstawie dokumentów normatywnych lub oceny technicznej. 

Co to jest wyrób budowlany?

Przy okazji nowelizacji warto przypomnieć definicję wyrobu budowlanego, która jest zawarta w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (art. 2 pkt 1). Zgodnie z tym zapisem: wyrób budowlany to rzecz ruchoma bez względu na stopień przetworzenia, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako „zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową”.

Za wyrób budowlany można, więc uznać wyroby o różnym stopniu przetworzenia – jak chemia budowlana, jak i naturalne kruszywa budowlane. Ze względu na konieczność zastosowania w sposób trwały za wyroby budowlane nie uznaje się narzędzi, ani tymczasowych materiałów np. ochronnych użytych do budowy i wykończenia.

− Chemia budowlana funkcjonuje jako odrębny sektor budowlany. Jednak produkty takie jak np. systemy ociepleń (tynki, kleje) spełniają wymogi definicji zawartej w Ustawie, więc również są traktowane jako wyroby budowlane. Podlegają przepisom i nowo obowiązującej nowelizacji. – mówi Bartłomiej Cholewa z firmy LAKMA SAT, producenta chemii budowlanej.

Szczegółowy wykaz wyrobów budowlanych można znaleźć również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dn. 11 sierpnia 2004 roku.

Wpływ na branżę

Nowe przepisy będą narzucały branży większą dbałość o jakość, ze względu na przygotowywanie deklaracji i publikowanie badań próbek materiałów przez GUNB. – Jakość naszych produktów ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego nowe przepisy są dla nas czymś zupełnie oczywistym − dodaje Bartłomiej Cholewa.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych wprowadza również udogodnienie dla pozostałych gałęzi budownictwa tj. deweloperów, firm budowlanych i wykończeniowych. Powszechnie dostępne wyniki będą dawały możliwość potwierdzenia jakości zakupionych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *