Węże do gazów – rodzaje i zastosowanie

Wielu z nas wydawać się może, że dostępne na rodzimym rynku węże i szlauchy charakteryzują się wysoką uniwersalnością. Zakładamy, że ten sam produkt może być wykorzystany do podlewania ogródka jak i do transportu na znaczne odległości różnorakich substancji chemicznych – nic jednak bardziej mylnego. Aby produkt prawidłowo spełniał swoją funkcję, musi on bowiem zostać do niej odpowiednio przystosowany, co oznacza, że musi zostać wykonany z odpowiednio wytrzymałych materiałów zapewniających pełne bezpieczeństwo użytkowania oraz całkowitą odporność na działanie sił i napięć mogących występować podczas wykorzystania produktu do zastosowań wysoce specjalistycznych. Podobnie ma się sytuacja z wężami do gazów.

Jak sama nazwa wskazuje, węże do gazów, umożliwiają transport substancji o gazowym stanie skupienia i dostarczanie ich przy pomocy szlauchu do określonego miejsca zakładu czy fabryki. Najpopularniejszymi produktami należącymi do omawianej kategorii są bezsprzecznie węże do propanu i butanu, które to dają użytkownikowi możliwość efektywnego dostarczania nadmienionych gazów do miejsca docelowego przy minimalnym ryzyku. Jest to możliwe dzięki opracowywaniu wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami przemysłowymi, dzięki czemu są one w stanie wytrzymać ciśnienie nawet kilkunastokrotnie wyższe od standardowego. Czy są to jednak jedyne typy szlauchów jakie można nabyć na polskim rynku?

Okazuje się, że nie. Możemy także pokusić się o zakup węży spawalniczych, dzięki którym będziemy mogli dostarczać do spawarki gazy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rzeczonego procesu, a więc przede wszystkim – tlen oraz acetylen. Zależnie od rodzaju, szlauchy mogą być wykorzystywane do transportu wyłącznie jednego z gazów lub też do doprowadzania ich do urządzenia jednocześnie (tak zwane węże typu twin).

 

 

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną kategorię produktów przemysłowych, a mianowicie – węży do przepływu sprężonego powietrza, azotu, argonu, czy też dwutlenku węgla. Wszystkie z nich mogą być wykorzystywane w fabrykach i w obrębie hal produkcyjnych do cięcia oraz spawania elementów metalowych.

Podobnie jak ma to miejsce podczas nabywania przewodów elektrycznych, tak przy zakupie szlauchów do zastosowań specjalistycznych nie powinniśmy kierować się ich ceną, a na pierwszym miejscu postawić jakość takich wyrobów, bowiem to właśnie od niej zależy, czy produkt będzie nam służył bez najmniejszych problemów przez wiele kolejnych miesięcy lub lat, czy też wystąpi konieczność jego wymiany już po przeprowadzeniu kilku niezbyt wymagających prac. Pamiętajmy także, że szlauchy pochodzące z niezaufanych źródeł mogą być wytwarzane z niskiej jakości materiałów, które to dodatkowo nie zostały poddane jakimkolwiek testom, a więc realne jest ryzyko, że podczas pracy wystąpić może ich przerwanie, zgięcie lub też rozszczelnienie, co w rezultacie doprowadzić może do tragicznej w skutkach awarii stwarzającej faktyczne zagrożenie zdrowia i życia użytkownika korzystającego z takiego węża, jak również osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *