Zamówienia publiczne na roboty budowlane stanowią znaczącą część rynku w dziale „budownictwo” gospodarki narodowej. Znakomitym forum do przedyskutowania wielu problemów z tego obszaru będzie XIX Konferencja Naukowo-Techniczna, która zostanie zorganizowana w dniach 9-11 października 2013 roku w Ciechocinku.

Tegoroczna edycja sympozjum, nad którym patronat honorowy objęła Komisja Infrastruktury Sejmu RP, porusza temat: „Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane”.

Uczestnicy konferencji omówią zagadnienia związane z wyborem rzetelnego, efektywnego i doświadczonego wykonawcy oraz podyskutują na temat podwykonawstwa w zamówieniach publicznych i gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Istotnymi kwestiami będą również największe uchybienia w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ryzyka wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i zagrożenia związane z modernizacją infrastruktury kolejowej realizowanej wg modelu DBO – Design-Build-Operate. Ponadto prelegenci nakreślą opis sposobu obliczenia ceny, a także odpowiedzą na pytanie, czy opłaca się oszczędzać na projektowaniu.

Jak co roku, organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny dyskusji, starannie i nieprzypadkowo dobierając prelegentów. Ich cenna wiedza – w połączeniu z doświadczeniem praktycznym uczestników spotkania – gwarantuje niepowtarzalny klimat i żywą atmosferę.

Głównym inicjatorem XIX Konferencji Naukowo – Technicznej jest warszawski Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA. Do grona współorganizatorów i partnerów wydarzenia należą także Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Komitet Ekonomiki Budownictwa ZG PZITB, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Izba Projektowania Budowlanego oraz Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

Ciechocińska konferencja na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dla specjalistów zajmujących się przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji. W każdej edycji imprezy bierze udział około 100 przedstawicieli inwestorów, wykonawców, biur projektowych i kosztorysowych, instytucji finansujących oraz urzędów decydujących o realizacji zamówień na roboty budowlane.

Uczestnicy imprezy zostaną ugoszczeni w Hotelu AUSTERIA – Conference & SPA w Ciechocinku przy ulicy Bema 32. Całkowity koszt uczestnictwa dla jednej osoby składa się z opłaty za udział w konferencji i kosztów wyżywienia. Opłatę konferencyjną w wysokości 950 zł netto należy wnieść do 1 października br. Dla tych, którzy zgłoszą i opłacą udział w spotkaniu do 31 lipca 2013 roku, przewidziano cenę promocyjną 770 zł + 23% VAT.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *