Umowa budowlana – co to jest? Rodzaje i elementy umów o roboty budowlane

Aby rozpocząć prace budowlane, należy znaleźć odpowiedniego wykonawcę i zawrzeć z nim umowę. Wyjaśniamy, czym jest umowa budowlana, jakie są najczęściej podpisywane rodzaje umów o roboty budowlane i jak można łatwo je przygotować.

 

Czym jest umowa budowlana?

Umowa budowlana, również określana jako umowa o roboty budowlane, zawierana jest pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie robót a ich wykonawcą.

Tego typu umowa jest umową nazwaną, która została opisana w przepisach, a dokładnie regulują ją artykuły 647-658 Kodeksu cywilnego.

Umowa o roboty budowlane jest podobna pod kątem swojej konstrukcji do umowy o dzieło. W jej ramach wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót i oddania konkretnego obiektu przygotowanego według projektu w wyznaczonym terminie.

Przepisy określają, że umowa o roboty budowlane powinna mieć charakter pisemny. Do umowy powinna być też dołączona dokumentacja, na przykład projekt.

 

 

 

Umowy o roboty budowlane – rodzaje

Umowa budowlana może być zawarta w różnych sytuacjach, gdy planowane jest wykonanie prac budowlanych, wykończeniowych czy instalacyjnych.

Tego typu umowa ma zastosowanie między innymi przy budowie obiektów jak domy jednorodzinne, biura, hale produkcyjne czy magazynowe, ale również można zawrzeć ją wtedy, gdy planowane są prace brukarskie na posesji czy też prace instalacyjne, na przykład jak prace związane z podłączeniem wody, kanalizacji, klimatyzacji czy prace elektryczne.

 

Jak przygotować umowę budowlaną?

Podpisanie umowy o roboty budowlane wymaga przygotowania jej w dwóch egzemplarzach.

Umowa budowlana domu powinna zawierać informacje jak:– Oznaczenie stron,- Przedmiot umowy,- Termin wykonania prac,- Prawa i obowiązki stron umowy,- Informacje o zakupie, transporcie i rozliczeniu materiałów,- Wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia,- Informacje o gwarancji zapłaty za prace budowlane,- Informacje o rozwiązaniu, odstąpieniu, wypowiedzeniu umowy,- Informacje o odpowiedzialności stron.

Aby łatwiej zawrzeć tego typu umowę, warto skorzystać z gotowych wzorów. Wzory umów budowlanych do pobrania można znaleźć w internecie. Są to wzory darmowe, a także dostępne za niewielką opłatą na stronach kancelarii prawnych. Wzory od kancelarii spełniają przy tym wszystkie aktualne wymogi prawne i mogą być w wybranym zakresie dopasowane do potrzeb klienta bez dopłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *