Rządowe wsparcie dla inwestycji w nowoczesne usługi – konsultacje

Możliwości rządowego wsparcia dla projektów branży nowoczesnych usług (BPO), szczególnie w dużych ośrodkach miejskich to główny cel spotkania wicepremiera ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i ministra finansów Jacka Rostowskiego z prezydentami miast oraz przedsiębiorcami. Rozmowy odbyły się 20 maja 2011 r. w MG.

W trakcie spotkania zarówno przedstawiciele miast, jak i firm podkreślili konieczność dalszego rządowego wsparcia dla projektów BPO. Ich zdaniem dzięki takim inwestycjom powstają nowe miejsca pracy o wysokim potencjale innowacyjnym, które są szansą rozwoju dla absolwentów uczelni wyższych. Ponadto wpływają one pozytywnie na prestiż poszczególnych regionów Polski. Ponadto Polityka wspierania inwestycji w sektorze BPO jest także zgodna z koncepcją gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach.

Punktem wyjścia do dyskusji stał się projekt przygotowywanego przez MG Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Zgodnie z jego założeniami o wsparcie mogą ubiegać się inwestorzy krajowi i zagraniczni. Pomoc będzie udzielana do końca 2015 r. Nie może być ona łączona z inną pomocą regionalną udzielaną w formie dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, programów unijnych czy zwolnień podatkowych w SSE.

***

W spotkaniu udział wzięli podsekretarz stanu w MG Rafał Baniak, podsekretarz stanu w MF Dominik Radziwiłł, prezydenci Poznania, Katowic, Wrocławia, Gdańska, Olsztyna, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa oraz przedstawiciele 5 firm sektora zrzeszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

źródło: www.mg.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *