Rozmowa z Inżynierem Projektu – Most w Toruniu

Rozmowa z Panem Andrzejem Sas z firmy DHV Polska Sp. z o.o. na temat inwestycji mostowej w Toruniu

1.Proszę przypomnieć na czym polega Państwa rola jako Inżyniera Projektu w projekcie budowy nowego mostu drogowego.
Naszą rolą jest nadzorowanie kontraktu w zakresie warunków w nim zawartych; zatem m.in. monitorowanie postępu prac, zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym, sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych          i wyrobów budowlanych, a także finansowe rozliczenie kontraktu.

2.Jakie konkretnie zadania wykonują Państwo na obecnym etapie budowy?W ostatnich miesiącach nadzorowaliśmy wycinkę drzew w okolicach Placu Daszyńskiego, budowę dróg serwisowych, likwidację ogródków działkowych po stronie lewobrzeżnej oraz wyburzenie obiektów budowlanych przy ul. Żółkiewskiego i Dwernickiego. Bieżący rok to kolejne prace związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z warunkami FIDIC, kontynuacja rozpoczętych już prac, wdrażanie zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczenie robót, usunięcie kolizji energetycznych w obrębie ogródków działkowych oraz przy ul. Winnica, wymiana gruntu, kontynuacja wyburzeń i wycinki drzew, rozpoczęcie robót palowych.


3.Czy budowa prowadzona jest zgodnie z planami i przewidywaniami? Jaka jest Państwa opinia jako instytucji odpowiadającej za kontrolę m.in. finansową, techniczną, organizacyjną i czasową?
Główne prace budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaś bieżąca kontrola finansowa i techniczna wskazuje na prawidłowości w zakresie prowadzonej inwestycji. Wszystkie zadania wyznaczone na ten rok powinny być zrealizowane o czasie, a tego będziemy oczywiście pilnować.


4.Jak przebiega współpraca z firmą Strabag? Czy są Państwo zadowoleni  z postępów budowy? Czy ilość obowiązków Inżyniera Projektu będzie się zwiększała? Od czego to zależy?

Naszym wspólnym celem jest, by inwestycja realizowana była zgodnie z założonymi planami, a most był gotowy w pierwszej połowie 2013 r. Współpraca z Generalnym Wykonawcą musi być bardzo przejrzysta, wszelkie zaś trudności realizacyjne czy też formalne są konsultowane na bieżąco tak, by nie opóźniać prac budowlanych. Naturalną kwestią jest, że przy większym stanie zaawansowania inwestycji wzrasta ilość obowiązków, natomiast ważne jest by nadzór był prowadzony w sposób systematyczny i profesjonalny.


5.Czego mogą się spodziewać mieszkańcy Torunia w najbliższym czasie  w związku z budową (utrudnienia w ruchu, intensyfikacja prac, więcej formalności czy raczej więcej widocznych postępów)?
W tym roku rozpocznie się przebudowa pl. Daszyńskiego, gdzie planowane jest powstanie jednego z najważniejszych i najtrudniejszych konstrukcyjnie elementów inwestycji: trzypoziomowego skrzyżowania z tunelem pod pl. Daszyńskiego. Zatem  już w marcu torunianie mogą spodziewać się pierwszych zmian w organizacji ruchu drogowego  w związku z przystąpieniem do właściwych prac przy budowie trasy. Obecnie jest opracowywany projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, który zostanie przedstawiony mieszkańcom po jego zatwierdzeniu.

Inwestycja pociąga za sobą naturalne zmiany w organizacji ruchu, ale musimy to zaakceptować, takie są realia.

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *