Renowacje źródłem dużych oszczędności i kołem napędowym gospodarki

Renowacje mogą przynieść konkretne korzyści ekonomiczne w Unii Europejskiej, pod warunkiem, że będą efektywne energetycznie – informuje raport firmy doradczej Copanhagen Economics. Polska znajduje się na piątym miejscu w Europie ze względu na potencjał renowacji i, jak wynika z szacunków, mogłaby na nich zyskać 5,25 mld euro i 60 000 miejsc pracy.

Budynki odpowiadają za około 40 proc. światowego zapotrzebowania na energię, dlatego ważne jest, aby były efektywne energetycznie. Od stycznia w Polsce obowiązują nowe warunki techniczne, które są odpowiedzią na dyrektywę unijną, zgodnie z którą do 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny być niemal zeroenergetyczne. Nie powinniśmy jednak zapominać o renowacjach, tym bardziej, że Polska ma w tym zakresie duży potencjał i może na nich sporo zyskać.

 

Jak pokazują analizy firmy doradczej Copenhagen Economics efektywne energetycznie renowacje mogą przynieść konkretne zyski ekonomiczne dla społeczności europejskiej, w tym również dla Polski, która jest piątym co do wielkości krajem w Europie pod względem potencjału renowacji budynków i stanowi 6 proc. potencjału całej Europy (przed nami są Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy). Z przygotowanego przez CE raportu wynika, że inwestycje w renowacje efektywne energetycznie mogą przynieść w 2020 roku permanentny roczny zysk dla społeczeństwa w wysokości 104-175 mld euro (w tym 5,25 mld euro w Polsce)*, w zależności od stopnia zaawansowania i skali inwestycji przeprowadzanych w latach 2012-2020. Jeśli inwestycje będą kontynuowane po 2020 roku, to do 2030, roczne zyski mogą zostać podwojone. Ponadto, inwestycje w renowacje mogą wygenerować 1 480 000 miejsc pracy (w tym 60 000 w Polsce)* i zapewnić wzrost europejskiego PKB o 1,2 do 2,3 proc.

„Potencjał renowacji jest naprawdę duży. Jednak warunkiem koniecznym dla Polski jest utrzymanie ich odpowiedniego tempa. Wskaźnik wzrostu renowacji powinien utrzymywać się na poziomie ok. 1 do 3 proc. w skali roku. Wtedy mogą one rzeczywiście przyczynić się do wzrostu PKB i miejsc pracy” – komentuje Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż renowacje istniejących budynków mogą wiązać się z szeregiem pośrednich korzyści np. redukcją zanieczyszczeń powietrza pochodzącego z produkcji energii czy zapewnieniem odpowiedniego klimatu wewnątrz budynku, co wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. To z kolei oznacza mniejszą liczbę hospitalizacji i zwiększenie wydajności pracowniczej. Z szacunków CE wynika, że korzyści zdrowotne wynikające z poprawy klimatu wewnątrz budynków, mogą w krajach UE przynieść oszczędności na poziomie 42-88 mld euro rocznie.

Poprawa warunków życia ludzi w budynkach jest ważna choćby z uwagi na fakt, iż spędzamy w nich 90 proc. czasu – pracując, ucząc się czy odpoczywając. Tymczasem w co trzecim obiekcie brakuje właściwego klimatu wewnętrznego, co może powodować m.in. uczucie przemęczenia, trudności z oddychaniem i alergie. Jak zauważa Jacek Siwiński – „Redukcja zużycia energii w budynkach powinna iść w parze z poprawą warunków życia poprzez lepszą wentylację i doświetlenie światłem dziennym. Dotyczy to przede wszystkim modernizacji budynków, gdyż 90 proc. z ich będzie jeszcze w użytkowaniu w 2050 roku”.

Przykładem takiej efektywnej eneretycznie modernizacji jest LichtAktiv Haus w Hamburgu – dom w zabudowie bliźniaczej z lat 50. ubiegłego wieku. Łączy on w sobie maksymalną funkcjonalność i komfort życia z optymalną efektywnością energetyczną. Dotychczasowe ciasne i zamknięte wnętrze budynku zostało przekształcone w przestronne pomieszczenie pełne naturalnego światła. Po modernizacji dom zasilany jest wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych. Projekt ten został zrealizowany przez VELUX w ramach programu Model Home 2020, w którym powstają eksperymentalne domy, a wyniki z ich monitoringu są następnie wykorzystywane przez branżę budowlaną do tworzenia nowych rozwiązań.

* dane dotyczące Polski na podstawie szacunków tzn. udziału PKB Polski w PKB UE.
** Link do całego raportu CE:
http://www.copenhageneconomics.com/Website/Publications/Energy—Climate.aspx?M=News&PID=2034&NewsID=524
*** Copenhagen Economics to wiodąca w krajach skandynawskich firma doradcza. Działa od 2000 roku i zatrudnia około 40 ekonomistów pochodzących z różnych krajów europejskich. Według Global Competition Review, Copenhagen Economics jest jedną z 20 największych firm konsultingowych na świecie. Świadczy usługi doradcze w różnych dziedzinach, a szczególnie jest jej bliska tematyka dotycząca energii i klimatu. Klientami Copenhagen Economics są duże i średnie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje biznesowe działające w różnych sektorach, kluczowe europejskie ministerstwa i organizacje międzynarodowe, m.in. Komisja Europejska czy Bank Światowy. Posiada biura w Kopenhadze, Sztokholmie i Brukseli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *