Saperzy z Wrocławia oczyszczą z niewybuchów teren budowy nowego mostu w Toruniu. Na wykonanie zadania będą mieli 30 dni od podpisania umowy.

Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak-Majewska z Wrocławia to firma, która zajmie się usunięciem niewybuchów odnalezionych na budowie. Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100 pkt podczas oceny merytorycznej i formalnej. Wrocławska firma swoje usługi wyceniła na 108 642,76 zł brutto. Zamawiający na wykonanie zadania zarezerwował kwotę 131 000 zł brutto.

Przypominamy, że w przetargu wzięły udział cztery firmy. Dwie oferty zostały odrzucone.
W pierwszym przypadku Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień do zapytania Zamawiającego. Z kolei druga z ofert została wykluczona i tym samym uznana za odrzuconą, ponieważ nie przedstawiono odpowiednich dokumentów uprawniających do usuwania materiałów wybuchowych.

Po upływie terminu przewidzianego na oczyszczenie terenu budowy, saperzy będą zobowiązani przez kolejne 36 miesięcy do wykonywania usług w ramach gwarancji.

Ostatecznie umowa zostanie podpisana w połowie sierpnia. Firmy biorące udział w przetargu mają teraz 5 dni na odwołanie się od decyzji.

źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *